Bài viết mới

Chuyên mục: Bài viết mới: terms

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng 2019

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng 2019

HEVOBOOKS BAO CAO QUAN TRI CONG TY 6 THANG 2019 ...
Xem Chi Tiết
Nghị quyết HĐQT Tháng 7/2019

Nghị quyết HĐQT Tháng 7/2019

HEVOBOOKS NGHI QUYET HDQT T7-2019 ...
Xem Chi Tiết
Báo cáo tài chính Quý 2/2019 (trước kiểm toán)

Báo cáo tài chính Quý 2/2019 (trước kiểm toán)

GIAI TRINH CHENH LECH  HEV BAO CAO QUY II.2019  ...
Xem Chi Tiết
Are Dictionaries Becoming Obsolete?

Are Dictionaries Becoming Obsolete?

Are Dictionaries Becoming Obsolete?     By  Julia Angwin Updated Sept. 7, 2009 11:59 pm ET   Do we still ...
Xem Chi Tiết
Ứng dụng công nghệ 4.0 trong xuất bản sách, giáo trình, học liệu

Ứng dụng công nghệ 4.0 trong xuất bản sách, giáo trình, học liệu

Sáng ngày 11/6, tại Hà Nội, Công ty CP Sách Đại học - Dạy nghề (NXB Giáo dục Việt Nam) ...
Xem Chi Tiết
Nghị quyết HĐQT tháng 6/2019

Nghị quyết HĐQT tháng 6/2019

NGHI QUYET HDQT 24.06.2019 ...
Xem Chi Tiết

Copyright © Hevobooks.