QR Code:

Nội dung Chương trình

EBOOK
Ebook Điều dưỡng cơ sở II Miễn phí 00:00:00
VIDEO TƯƠNG TÁC
Kỹ thuật hút dịch dạ dày – Giai đoạn chuẩn bị 00:00:00
Kỹ thuật hút dịch dạ dày – Giai đoạn Chuẩn bị dụng cụ 00:00:00
Kỹ thuật hút dịch dạ dày – Giai đoạn tiến hành 00:00:00
Kỹ thuật cho ăn bằng đường miệng – Giai đoạn chuẩn bị của người bệnh và người điều dưỡng 00:00:00
Kỹ thuật cho ăn bằng đường miệng – Giai đoạn chuẩn bị dụng cụ 00:00:00
Kỹ thuật cho ăn bằng đường miệng – Giai đoạn tiến hành 00:00:00
Kỹ thuật rửa dạ dày – Giai đoạn chuẩn bị người bệnh và người điều dưỡng 00:00:00
Kỹ thuật rửa dạ dày – Giai đoạn chuẩn bị dụng cụ 00:00:00
Kỹ thuật rửa dạ dày – Giai đoạn tiến hành 00:00:00
Kỹ thuật thụt tháo (bằng bốc thụt) – Giai đoạn chuẩn bị người bệnh và người điều dưỡng 00:00:00
Kỹ thuật thụt tháo (bằng bốc thụt) – Giai đoạn chuẩn bị dụng cụ 00:00:00
Kỹ thuật thụt tháo (bằng bốc thụt) – Giai đoạn tiến hành 00:00:00
Kỹ thuật thông tiểu nam – giai đoạn chuẩn bị người bệnh và người điều dưỡng 00:00:00
Kỹ thuật thông tiểu nam – Giai đoạn chuẩn bị dụng cụ 00:00:00
Kỹ thuật thông tiểu nam – Giai đoạn tiến hành 00:00:00
Kỹ thuật thông tiểu nữ – Giai đoạn chuẩn bị người bệnh và người điều dưỡng 00:00:00
Kỹ thuật thông tiểu nữ – Giai đoạn chuẩn bị dụng cụ 00:00:00
Kỹ thuật thông tiểu nữ – Giai đoạn tiến hành Miễn phí 00:00:00
Kỹ thuật chăm sóc vết thương sạch – Giai đoạn chuẩn bị người bệnh và người điều dưỡng 00:00:00
Kỹ thuật chăm sóc vết thương sạch – Giai đoạn chuẩn bị dụng cụ 00:00:00
Kỹ thuật chăm sóc vết thương sạch – Giai đoạn tiến hành 00:00:00
Kỹ thuật cắt chỉ vết thương – Giai đoạn chuẩn bị người bệnh và người điều dưỡng 00:00:00
Kỹ thuật cắt chỉ vết thương – Giai đoạn chuẩn bị dụng cụ 00:00:00
Kỹ thuật cắt chỉ vết thương – Giai đoạn tiến hành 00:00:00
Kỹ thuật vận chuyển người bệnh – Giai đoạn chuẩn bị người bệnh, người điều dưỡng 00:00:00
Kỹ thuật vận chuyển người bệnh – Giai đoạn chuẩn bị dụng cụ 00:00:00
Kỹ thuật vận chuyển người bệnh – Giai đoạn tiến hành 00:00:00
Kỹ thuật băng đầu – Giai đoạn chuẩn bị người bệnh, người điều dưỡng 00:00:00
Kỹ thuật băng đầu – Giai đoạn chuẩn bị dụng cụ 00:00:00
Kỹ thuật băng đầu – Giai đoạn tiến hành 00:00:00
Kỹ thuật băng vai – Giai đoạn chuẩn bị người bệnh, người điều dưỡng 00:00:00
Kỹ thuật băng vai – Giai đoạn chuẩn bị dụng cụ 00:00:00
Kỹ thuật băng vai – Giai đoạn tiến hành 00:00:00
Kỹ thuật băng cánh tay- Giai đoạn chuẩn bị người bệnh và người điều dưỡng 00:00:00
Kỹ thuật băng cánh tay – Giai đoạn Chuẩn bị dụng cụ 00:00:00
Kỹ thuật băng cánh tay – Giai đoạn tiến hành 00:00:00
Kỹ thuật phụ giúp thầy thuốc chọc dịch tủy sống – Giai đoạn chuẩn bị người bệnh, người điều dưỡng 00:00:00
Kỹ thuật phụ giúp thầy thuốc chọc dịch tủy sống – Giai đoạn chuẩn bị dụng cụ 00:00:00
Kỹ thuật phụ giúp thầy thuốc chọc dịch tủy sống – Giai đoạn tiến hành 00:00:00
Kỹ thuật phụ giúp thầy thuốc chọc dịch màng bụng – Giai đoạn chuẩn bị người bệnh, người điều dưỡng 00:00:00
Kỹ thuật phụ giúp thầy thuốc chọc dịch màng bụng – Giai đoạn chuẩn bị dụng cụ 00:00:00
Kỹ thuật phụ giúp thầy thuốc chọc dịch màng bụng – Giai đoạn tiến hành 00:00:00
Kỹ thuật sơ cứu gãy xương đòn dùng băng số 8 – Giai đoạn chuẩn bị người bệnh, người điều dưỡng 00:00:00
Kỹ thuật sơ cứu gãy xương đòn dùng băng số 8 – Giai đoạn chuẩn bị dụng cụ 00:00:00
Kỹ thuật Sơ cứu gãy xương đòn dùng băng số 8 – Giai đoạn tiến hành 00:00:00
Kỹ thuật sơ cứu gãy xương đòn dùng nẹp chữ T – Giai đoạn chuẩn bị người bệnh, người điều dưỡng 00:00:00
Kỹ thuật sơ cứu gãy xương đòn dùng nẹp chữ T – Giai đoạn chuẩn bị dụng cụ 00:00:00
Kỹ thuật sơ cứu gãy xương đòn dùng nẹp chữ T – Giai đoạn tiến hành 00:00:00
Kỹ thuật sơ cứu gãy xương cánh tay – Giai đoạn chuẩn bị người bệnh, người điều dưỡng 00:00:00
Kỹ thuật sơ cứu gãy xương cánh tay – Giai đoạn chuẩn bị dụng cụ 00:00:00
Kỹ thuật sơ cứu gãy xương cánh tay – Giai đoạn tiến hành 00:00:00
Kỹ thuật sơ cứu gãy xương cẳng tay – Giai đoạn chuẩn bị người bệnh, người điều dưỡng 00:00:00
Kỹ thuật sơ cứu gãy xương cẳng tay – Giai đoạn chuẩn bị dụng cụ 00:00:00
Kỹ thuật sơ cứu gãy xương cẳng tay – Giai đoạn tiến hành 00:00:00
Kỹ thuật sơ cứu gãy xương đùi (phương pháp hai nẹp) – Giai đoạn chuẩn bị người bệnh, người điều dưỡng 00:00:00
Kỹ thuật sơ cứu gãy xương đùi (phương pháp hai nẹp) – Giai đoạn chuẩn bị dụng cụ 00:00:00
Kỹ thuật sơ cứu gãy xương đùi (phương pháp hai nẹp) – Giai đoạn tiến hành 00:00:00
Kỹ thuật băng bó cẳng chân – Giai đoạn chuẩn bị người bệnh và người điều dưỡng 00:00:00
Kỹ thuật băng bó cẳng chân – Giai đoạn Tiến hành 00:00:00
Kỹ thuật Garo chính quy – Giai đoạn chuẩn bị người bệnh và người điều dưỡng 00:00:00
Kỹ thuật Garo chính quy – Giai đoạn chuẩn bị dụng cụ 00:00:00
Kỹ thuật Garo chính quy – Giai đoạn Tiến hành 00:00:00
Kỹ thuật Garo tùy ứng – Giai đoạn chuẩn bị người bệnh và người điều dưỡng 00:00:00
Kỹ thuật Garo tùy ứng – Giai đoạn chuẩn bị dụng cụ 00:00:00
Kỹ thuật Garo tùy ứng – Giai đoạn tiến hành 00:00:00
Kỹ thuật hô hấp nhân tạo – Giai đoạn chuẩn bị người bệnh và người điều dưỡng 00:00:00
Kỹ thuật hô hấp nhân tạo – Giai đoạn chuẩn bị dụng cụ 00:00:00
Kỹ thuật hô hấp nhân tạo – Giai đoạn tiến hành 00:00:00

Nhận xét chương trình

N.A

xếp hạng
  • 5 sao0
  • 4 sao0
  • 3 sao0
  • 2 sao0
  • 1 sao0

Không có nhận xét nào cho chương trình này.

7HỌC VIÊN GHI DANH

Advanced Course Search Widget

Hevobooks

Cài đặt
×