Cambridge English Empower

là một Khóa học tiếng Anh tổng quát mới dành cho người lớn, trong đó kết hợp nội dung khóa học từ Nhà xuất bản Đại học Cambridge với quá trình đánh giá có hiệu lực của Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Cambridge.

Sự kết hợp độc đáo của tài liệu khóa học hấp dẫn này và việc đánh giá đáng tin cậy, với thực hành trực tuyến được cá nhân hóa cho phép người học đạt được tiến bộ vững chắc và rõ rệt.

Sách sinh viên có truy cập trực tuyến

 • Trọn bộ truy cập Đánh giá trực tuyến, Thực hành trực tuyến và Sách bài tập trực tuyến – được cung cấp qua Hệ thống quản lý Học tập Cambridge

(CLMS)

 • Giáo trình được cung cấp bởi English Profile, the Cambridge English Corpus và được chấm điểm theo CEFR

Sách điện tử tương tác

 • Với Sách điện tử tương tác, bạn có thể thực hiện các hoạt động trong Sách dành cho học viên dưới hình thức tương tác (được thiết kế đặc biệt cho máy tính bảng), bật tất cả Ghi âm và Video Trên lớp, kiểm tra và hiển thị đáp án, kiểm soát tốc độ âm thanh, tạo văn bản và ghi chú giọng nói và nhiều hơn nữa.

Sách điện tử tương tác có thể được truy cập bằng các ứng dụng Cambridge Bookshelf iPad và Android, hoặc sử dụng Cambridge Bookshelf Web Reader trên máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay. Với ứng dụng iPad hoặc Android, có thể sử dụng ngoại tuyến (sau khi tải về ban đầu).

Đánh giá trực tuyến

 • Đánh giá có hiệu lực và đáng tin cậy trong suốt khóa học- được thực hiện bởi các chuyên gia của Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Cambridge
 • Phương pháp định hướng Học tập – đánh giá thường xuyên việc dạy và học
 • Mỗi bài có một bài kiểm tra đánh giá sự tiến bộ (được chấm điểm tự động) – bao gồm ngữ pháp, từ vựng và ngôn ngữ chức năng – cộng với một bài Kiểm tra kỹ năng nói theo Bài học
 • Các bài kiểm tra năng lực giữa khóa học và cuối khóa học bao gồm tất cả bốn kỹ năng và lập một báo cáo CEFR đáng tin cậy, trong đó chấm điểm cho học viên một cách tin cậy theo cấp độ mục tiêu.

Để biết thêm chi tiết về gói đánh giá và Đánh giá Định hướng Học tập của Cambridge English Empower, vui lòng xem trang 7-8.

Thực hành trực tuyến

 • Thực hành cá nhân hóa- được chỉ định tự động theo điểm số của mỗi học viên trong bài kiểm tra sự tiến bộ ở mỗi bài học, vì vậy họ sẽ dành thời gian cho những gì họ cần nhất.
 • Thuyết trình ngôn ngữ, hoạt động thực hành và hoạt động mở rộng dựa trên kỹ năng cho mỗi bài học
 • Chấm điểm tự động

Sách bài tập trực tuyến

 • Thực hành mở rộng về ngữ pháp, từ vựng và ngôn ngữ chức năng, cộng thêm viết.
 • Chấm điểm tự động

 

QR Code:

Nội dung Chương trình

REVIEW
Unit 1 00:00:00
Unit 2 00:00:00
Unit 3 00:00:00
Unit 4 00:00:00
Unit 5 00:00:00
Unit 6 00:00:00
Unit 7 00:00:00
Unit 8 00:00:00
Unit 9 00:00:00
Unit 10 00:00:00
Unit 11 00:00:00
Unit 12 00:00:00
GRAMMAR FOCUS
Unit 1 00:00:00
Unit 2 00:00:00
Unit 3 00:00:00
Unit 4 00:00:00
Unit 5 00:00:00
Unit 6 00:00:00
Unit 7 00:00:00
Unit 8 00:00:00
Unit 9 00:00:00
Unit 10 00:00:00
Unit 11 00:00:00
Unit 12 00:00:00
VOCABULARY FOCUS
Unit 1 00:00:00
Unit 2 00:00:00
Unit 3 00:00:00
Unit 4 00:00:00
Unit 5 00:00:00
Unit 6 00:00:00
Unit 7 00:00:00
Unit 8 00:00:00
Unit 9 00:00:00
Unit 10 00:00:00
Unit 11 00:00:00
Unit 12 00:00:00
WRITING PLUS
Unit 1 00:00:00
Unit 2 00:00:00
Unit 3 00:00:00
Unit 4 00:00:00
Unit 5 00:00:00
Unit 6 00:00:00
Unit 7 00:00:00
Unit 8 00:00:00
Unit 9 00:00:00
Unit 10 00:00:00
Unit 11 00:00:00
Unit 12 00:00:00
E-PAPER
Grammar Focus 00:00:00
Vocabulary Focus 00:00:00
Writing Plus 00:00:00
Audioscripts 00:00:00
Phonemic symbols and irregular verbs 00:00:00

Nhận xét chương trình

N.A

xếp hạng
 • 5 sao0
 • 4 sao0
 • 3 sao0
 • 2 sao0
 • 1 sao0

Không có nhận xét nào cho chương trình này.

4HỌC VIÊN GHI DANH

Advanced Course Search Widget

Hevobooks

Cài đặt
×