QR Code:

Nội dung chính

THE WONDERFUL WORLD OF SCIENCE - THẾ GIỚI KỲ DIỆU CỦA KHOA HỌC
The Wonderful World of Science – Thế giới kì diệu của khoa học – i-Science Miễn phí 00:00:00
Science around us! – Khoa học quanh ta! – i-Science Miễn phí 00:00:00
Exploring Science – Khám phá khoa học-01 – i-Science Miễn phí 00:00:00
Exploring Science – Khám phá khoa học-02 – i-Science Miễn phí 00:00:00
Exploring Science – Khám phá khoa học-03 – i-Science Miễn phí 00:00:00
Exploring Science – Khám phá khoa học-04 – i-Science Miễn phí 00:00:00
WHAT A VARIETY OF THINGS! - MỌI THỨ THẬT ĐA DẠNG!
What a Variety of Things! – Mọi thứ thật đa dạng! – i-Science Miễn phí 00:00:00
Living or non-living? Sống hay không sống? – i-Science Miễn phí 00:00:00
What living things can do … – Sinh vật có khả năng làm gì …-01 – i-Science Miễn phí 00:00:00
What living things can do … – Sinh vật có khả năng làm gì …-02 – i-Science Miễn phí 00:00:00
What living things can do … – Sinh vật có khả năng làm gì …-03 – i-Science Miễn phí 00:00:00
What living things can do … – Sinh vật có khả năng làm gì …-04 – i-Science Miễn phí 00:00:00
What living things need … – Sinh vật cần gì … – i-Science Miễn phí 00:00:00
What living things are made of … – Sinh vật được tạo ra từ cái gì … – i-Science Miễn phí 00:00:00
Parents and their young – Bố mẹ và con cái – i-Science Miễn phí 00:00:00
OUR PRECIOUS ENVIRONMENT - MÔI TRƯỜNG QUÝ GIÁ CỦA CHÚNG TA
Our precious environment – Môi trường quý giá của chúng ta – i-Science Miễn phí 00:00:00
Why our air dirty? – Vì sao không khí của chúng ta bị ô nhiễm? – i-Science Miễn phí 00:00:00
How is dirty air harmful? – Không khí ô nhiễm có hại như thế nào? – i-Science Miễn phí 00:00:00
Keeping air clean – Giữ sạch bầu không khí – i-Science Miễn phí 00:00:00
What makes our water dirty? – Điều gì làm cho nguồn nước của chúng ta bị ô nhiễm? – i-Science Miễn phí 00:00:00
How is dirty water harmful? – Nước ô nhiễm có hại như thế nào? – i-Science Miễn phí 00:00:00
Keeping water clean – Giữ sạch nguồn nước – i-Science Miễn phí 00:00:00
What can you do to keep weter clean? – Chúng ta có thể làm gì để giữ sạch nguồn nước? – i-Science Miễn phí 00:00:00
What makes public places dirty? – Điều gì làm cho những nơi công cộng dơ bẩn? Miễn phí 00:00:00
Burning rubbish – Thiêu hủy rác – i-Science Miễn phí 00:00:00
Keeping places clean – Giữ gìn nơi ở sạch sẽ – i-Science Miễn phí 00:00:00
CLEAN AND HEALTHY! - SẠCH SẼ VÀ KHỎE MẠNH
Clean and Healthy! – Sạch sẽ và khỏe mạnh! – i-Science Miễn phí 00:00:00
Jan and Sarah – Jan và Sarah -i-Science Miễn phí 00:00:00
Brush teeth – Đánh răng – i-Science Miễn phí 00:00:00
Keep the body clean – Giữ cơ thể sạch sẽ – i-Science Miễn phí 00:00:00
Exercise – Tập thể dục – i-Science Miễn phí 00:00:00
Let’s exercise! – Hãy luyện tập! – i-Science Miễn phí 00:00:00
Food – Thức ăn – i-Science Miễn phí 00:00:00
Unhealthy food – Thức ăn không có lợi cho sức khỏe – i-Science Miễn phí 00:00:00
Healthy food – Thức ăn có lợi cho sức khỏe – i-Science Miễn phí 00:00:00
Keep the body healthy – Giữ gìn cơ thể khỏe mạnh – i-Science Miễn phí 00:00:00
CLASSIFYING LIVING THINGS
Chapter 3- Unit1a – Plants or animals – Thực vật hay động vật Miễn phí 00:00:00
Chapter 3- Unit1b – Plants or animals – Thực vật hay động vật Miễn phí 00:00:00
Chapter 3-Unit1c – Plants or animals – Thực vật hay động vật Miễn phí 00:00:00
Chapter 3- Unit2a- Plants- Thực vật Miễn phí 00:00:00
Chapter 3- Unit2b- Plants- Thực vật Miễn phí 00:00:00
Chapter 3- Unit2c- Plants- Thực vật Miễn phí 00:00:00
Chapter 3- Unit3a- Animals- Động vật Miễn phí 00:00:00
Chapter 3- Unit3b- Animals- Động vật Miễn phí 00:00:00
Chapter 3- Unit3c- Animals- Động vật Miễn phí 00:00:00
Chapter 3- Unit3d- Animals- Động vật Miễn phí 00:00:00
Chapter 3- Unit3e- Animals- Động vật Miễn phí 00:00:00
Chapter 3- Unit3f- Animals- Động vật Miễn phí 00:00:00
Chapter 3- Chapter wrap-up- Tổng kết chương Miễn phí 00:00:00
Chapter 4- Food, Delicious Food!- Thức ăn, thức ăn ngon! Miễn phí 00:00:00
Chapter 4- Unit1a- We need food- Chúng ta cần thức ăn Miễn phí 00:00:00
Chapter 4- Unit1b- We need food- Chúng ta cần thức ăn Miễn phí 00:00:00
Chapter 4- Unit1c- We need food- Chúng ta cần thức ăn Miễn phí 00:00:00
Chapter 4- Unit2a- Animals need food- Động vật cần thức ăn Miễn phí 00:00:00
Chapter 4- Unit2b- Animals need food- Động vật cần thức ăn Miễn phí 00:00:00
Chapter 4- Unit2c- Animals need food- Động vật cần thức ăn Miễn phí 00:00:00
Chapter 4- Unit3- Plants need food- Thực vật cần thức ăn Miễn phí 00:00:00
Chapter 4- Unit4- The small helpers!- Những trợ thủ nhỏ bé Miễn phí 00:00:00
Chapter 4- Chapter wrap-up- Tổng kết chương 00:00:00
Air Around Us
Unit 2a. Khong khi manh Miễn phí 00:00:00
Unit 2b. Không khí nhẹ Miễn phí 00:00:00
Unit 2c. Không khí không có hình dạng cố định Miễn phí 00:00:00
Unit 2d. key Miễn phí 00:00:00
Unit 3. Công dụng của không khí Miễn phí 00:00:00
Unit 3a. Công dụng của gió Miễn phí 00:00:00
Unit 3b. Các công dụng khác của gió và khí Miễn phí 00:00:00
Unit 3c. Key Miễn phí 00:00:00
Unit 4. Chúng ta thở như thế nào Miễn phí 00:00:00
Unit 4a. Một số người bị hen xuyễn Miễn phí 00:00:00
Unit 4b. C5.C. Thở khi tập thể thao Miễn phí 00:00:00
unit 5. how other animals breathe. những động vật khác thở như thế nào Miễn phí 00:00:00
Unit 5a. Không khí đi vào hay thoát ra khỏi cơ thể chúng ta qua lỗ mũi Miễn phí 00:00:00
Unit 5b. Động vật dưới nước thở bằng mang Miễn phí 00:00:00
Unit 5c. Một số động vật dưới nước không thở bằng mang Miễn phí 00:00:00
Unit 6. Thực vật thở như thế nào Miễn phí 00:00:00
Unit 6a. key Miễn phí 00:00:00
Unit 7. Tổng kết chương 5 Miễn phí 00:00:00
Water, Water Everywhere
Unit 8. Nước, nước ở khắp mọi nơi Miễn phí 00:00:00
Unit 9. Về nước Miễn phí 00:00:00
Unit 9a. Nước có thể chảy mạnh Miễn phí 00:00:00
Unit 9b. Khi bạn rót nước vào một vật chứa Miễn phí 00:00:00
Unit 10. Sự biến đổi của nước Miễn phí 00:00:00
Unit 10a. Điều gì xảy ra khi bạn đun nước Miễn phí 00:00:00
Unit 10b. Nước có thể tồn tại ở ba trạng thái Miễn phí 00:00:00
Unit 10c. key Miễn phí 00:00:00
Unit 11. Vòng tuần hoàn của nước Miễn phí 00:00:00
Unit 11a. Miêu tả vòng tuần hoàn của nước Miễn phí 00:00:00
unit 11b. key Miễn phí 00:00:00
Unit 12. Công dụng của nước Miễn phí 00:00:00
Unit 12a. Cơ thể chúng ta được tạo nên chủ yếu từ nước Miễn phí 00:00:00
Unit 13. Tiết kiệm nước Miễn phí 00:00:00
Unit 13a. key Miễn phí 00:00:00
Unit 14. Tổng kết chương 6 Miễn phí 00:00:00

Nhận xét chương trình

N.A

xếp hạng
  • 5 sao0
  • 4 sao0
  • 3 sao0
  • 2 sao0
  • 1 sao0

Không có nhận xét nào cho chương trình này.

505HỌC VIÊN GHI DANH

Advanced Course Search Widget

Nhiều chương trình hơn bởi nguyenkimdung