Để nâng cao chất lượng đào tạo hệ Trung cấp chuyên nghiệp về tài chính – kế toán, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành chương trình khung giáo dục Trung cấp chuyên nghiệp theo Quyết định số 21/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 6/6/2001, quy định nội dung tổng thể các hoạt động giáo dục của một khóa học, trong đó có môn Luật kinh tế. Với mục đích đó, cuốn Giáo trình Luật Kinh tế này được biên soạn nhằm trang bị cho người đọc những kiến thức pháp lý cơ bản trong quản lý kinh tế nói chung và trong hoạt động kinh doanh nói riêng, đồng thời rèn luyện cho người học các kỹ năng xử lý tình huống xảy ra trong thực tế. 

Bài mở đầu cuốn giáo trình này cung cấp cho người học những kiến thức có liên quan đã được học ở phần Pháp luật đại cương. Đồng thời, chỉ rõ sự cần thiết phải học tập, giảng dạy môn Pháp luật kinh tế ở hệ đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp.

Trong bốn chương tiếp theo của giáo trình đã đề cập đến việc thành lập một doanh nghiệp kinh doanh, địa vị pháp lý của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh, mối quan hệ giữa các chủ thể kinh tế đó được thực hiện thông qua việc giao kết hợp đồng và giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh. 

Chương cuối cùng đề cập đến một số vấn đề cơ bản của quản lý nhà nước về kinh tế và hoạt động ban hành pháp luật về quản lý kinh tế của các cơ quan đó.

Tập thể tác giả biên soạn giáo trình gồm:

TS. Nguyễn Hợp Toàn: Chương I

TS. Trần Thị Hòa Bình: Chương II

TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy: Chương III

TS. Nguyễn Thị Thanh ThủyThs. Vũ Văn Ngọc: Chương IV

PGS. Nguyễn Hữu Viện: Chương V

Chủ biên: TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

Giáo trình Luật Kinh tế dùng cho đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp này đã quán triệt những quan điểm của Đảng và Nhà nước về quản lý kinh tế trong giai đoạn hiện nay, đảm bảo cập nhật, bảo đảm cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Trong quá trình biên soạn và biên tập khó có thể tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi rất mông nhận được những ý kiến đóng góp của người sử dụng để cho việc xuất bản giáo trình lần sau được hoàn thiện hơn. 

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: Khoa Luật – Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.

Hoặc Công ty Cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề 25 Hàn Thuyên, Hà Nội

Các tác giả! 

 

QR Code:

Nội dung Chương trình

LUẬT KINH TẾ - MỞ ĐẦU
Luật kinh tế – Mở đầu 00:00:00
LUẬT KINH TẾ - BÀI MỞ ĐẦU
Luật kinh tế – Bài mở đầu 00:00:00
LUẬT KINH TẾ - CHƯƠNG 1
Luật kinh tế – Chương 1 00:00:00
Luật kinh tế – Câu hỏi ôn tập 00:00:00
Luật kinh tế – Tài liệu tham khảo 00:00:00
LUẬT KINH TẾ - CHƯƠNG 2
Luật kinh tế – Chương 2 00:00:00
Luật kinh tế – Câu hỏi ôn tập 00:00:00
Luật kinh tế – Tài liệu tham khảo 00:00:00
LUẬT KINH TẾ - CHƯƠNG 3
Luật kinh tế – Chương 3 00:00:00
Luật kinh tế – Câu hỏi ôn tập 00:00:00
LUẬT KINH TẾ - CHƯƠNG 4
Luật kinh tế – Chương 4 00:00:00
Luật kinh tế – Câu hỏi ôn tập 00:00:00
LUẬT KINH TẾ - CHƯƠNG 5
Luật kinh tế – Chương 5 00:00:00
Luật kinh tế – Câu hỏi ôn tập 00:00:00
LUẬT KINH TẾ - MỤC LỤC
Luật kinh tế – Mục lục 00:00:00

Nhận xét chương trình

N.A

xếp hạng
 • 5 sao0
 • 4 sao0
 • 3 sao0
 • 2 sao0
 • 1 sao0

Không có nhận xét nào cho chương trình này.

4HỌC VIÊN GHI DANH

  Advanced Course Search Widget

  Hevobooks

  Cài đặt
  ×