Tư duy lập trình trong những năm gần đây đã có sự hiến chuyển lớn. Đó là sự ra đời của phương pháp lập trình hướng đối tượng. Với phương pháp lập trình này, những người lập trình không còn lo ngại trước những chương trình lớn và phức tạp. Lập trình hướng đối tượng cho ta một cách tổ chức các chương trình. Nó làm việc với toàn hộ tổ chức của chương trình chứ không quan tâm tới các chi tiết của hoạt động lập trình. Bởi vậy, những chương trình phức tạp trở nên đơn giản, dễ hiểu. Trong khi những phương pháp lập trình trước đây, vì chỉ quan tâm đến những chi tiết lập trình nên đã bế tắc và thậm chí thất hại trước những vấn đề phức tạp. Ngoài ra, lập trình hướng đối tượng rất gần với thế giới thực. Có thể nói là nó cho phép ta mô hình hóa thế giới thực vào trong chương trình vì nó đối xử với các đối tượng chương trình như các thực thể của thế giới thực. Chính sự gần gũi này làm chương trình rõ ràng hơn, dễ hiểu hơn và dễ quản lý hơn.

Năm 1980 tại Bell Laboratories ở Murry Hill, bang New Jersey của Mỹ, Bjarne Stroustrup đã đưa ra phiên bản đầu tiên của C++ dưới tên “C có lớp” vì C++ dựa trên cơ sở của C. Năm 1983 tên này được đổi thành C++. Ngôn ngữ lập trình này đã trở thành ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng nổi bật trong những năm 1990 vì nó là thể hiện của phương pháp luận hướng đối tượng. Ngoài ra, nó còn là sự thể hiện của nhiều ý tưởng độc đáo khác giúp tạo ra những chương trình linh hoạt, bền vững và dễ mở rộng. Việc phát triển C++ vẫn còn là “công việc đang tiến hành” nghĩa là vẫn còn có những đổi mới trong tương lai. Tuy nhiên, cuối cùng, ngôn ngữ C++ sẽ thay thế vai trò thống lĩnh của ngôn ngữ C.

Vì những lý do nêu trên, giáo trình này sẽ trình bày những ý tưởng của ngôn ngữ lập trình C++ đồng thời với hướng dẫn cách ứng dụng những điều vừa học thông qua các ví dụ. Phương pháp này đảm bảo cho người đọc hiểu đầy đủ từ ý tưởng này sang ý tưởng khác. Ở phần hai, giáo trình này còn trình bày cách cài đặt một số cấu trúc dữ liệu cơ bản bằng ngôn ngữ lập trình C++. Vì thời gian có hạn, phần hai chưa trình bày được đầy đủ như tác giả mong muốn.

Đây là giáo trình giảng dạy của khoa Điện tử — Viễn thông trường Đại học Bách khoa Hà Nội và là tài liệu tham khảo cho sinh viên các trường Đại học kỹ thuật và Đại học khoa học tự nhiên cũng như kỹ sư các ngành

Tác giả chân thành cám ơn những người đã đóng góp cho quá trình soạn thảo giáo trình này và mọi ý kiến góp ý để giáo trình sẽ ngày càng được hoàn thiện hơn xin gửi về địa chỉ: khoa Điện tử — Viễn thông trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

QR Code:

Nội dung Chương trình

NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C++ VÀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU - MỞ ĐẦU
Ngôn ngữ lập trình C++ và cấu trúc dữ liệu – Mở đầu 00:00:00
NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C++ VÀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU - PHẦN 1 CHƯƠNG 1
Ngôn ngữ lập trình C++ và cấu trúc dữ liệu – Phần 1 chương 1 00:00:00
NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C++ VÀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU - PHẦN 1 CHƯƠNG 2
Ngôn ngữ lập trình C++ và cấu trúc dữ liệu – Phần 1 chương 2 00:00:00
NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C++ VÀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU - PHẦN 1 CHƯƠNG 3
Ngôn ngữ lập trình C++ và cấu trúc dữ liệu – Phần 1 chương 3 00:00:00
NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C++ VÀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU - PHẦN 1 CHƯƠNG 4
Ngôn ngữ lập trình C++ và cấu trúc dữ liệu – Phần 1 chương 4 00:00:00
NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C++ VÀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU - PHẦN 1 CHƯƠNG 5
Ngôn ngữ lập trình C++ và cấu trúc dữ liệu – Phần 1 chương 5 00:00:00
NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C++ VÀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU - PHẦN 1 CHƯƠNG 6
Ngôn ngữ lập trình C++ và cấu trúc dữ liệu – Phần 1 chương 6 00:00:00
NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C++ VÀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU - PHẦN 2 CHƯƠNG 7
Ngôn ngữ lập trình C++ và cấu trúc dữ liệu – Phần 2 chương 7 00:00:00
NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C++ VÀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU - PHẦN 2 CHƯƠNG 8
Ngôn ngữ lập trình C++ và cấu trúc dữ liệu – Phần 2 chương 8 00:00:00
NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C++ VÀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU - PHẦN 2 CHƯƠNG 9
Ngôn ngữ lập trình C++ và cấu trúc dữ liệu – Phần 2 chương 9 00:00:00
NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C++ VÀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU - PHẦN 2 CHƯƠNG 10
Ngôn ngữ lập trình C++ và cấu trúc dữ liệu – Phần 2 chương 10 00:00:00
NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C++ VÀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU - PHẦN 2 CHƯƠNG 11
Ngôn ngữ lập trình C++ và cấu trúc dữ liệu – Phần 2 chương 11 00:00:00
NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C++ VÀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU - PHẦN 2 CHƯƠNG 12
Ngôn ngữ lập trình C++ và cấu trúc dữ liệu – Phần 2 chương 12 00:00:00
NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C++ VÀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU - PHẦN 2 CHƯƠNG 13
Ngôn ngữ lập trình C++ và cấu trúc dữ liệu – Phần 2 chương 13 00:00:00
NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C++ VÀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU - PHẦN 2 CHƯƠNG 14
Ngôn ngữ lập trình C++ và cấu trúc dữ liệu – Phần 2 chương 14 00:00:00
NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C++ VÀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU - PHỤ LỤC
Ngôn ngữ lập trình C++ và cấu trúc dữ liệu – Phụ lục 00:00:00
NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C++ VÀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU - TÀI LIỆU THAM KHẢO
Ngôn ngữ lập trình C++ và cấu trúc dữ liệu – Tài liệu tham khảo 00:00:00

Nhận xét chương trình

N.A

xếp hạng
 • 5 sao0
 • 4 sao0
 • 3 sao0
 • 2 sao0
 • 1 sao0

Không có nhận xét nào cho chương trình này.

0HỌC VIÊN GHI DANH

  Advanced Course Search Widget

  Hevobooks

  Cài đặt
  ×