Lời nói đầu

Ngày nay những thay đổi về môi trường, sinh thái toàn cầu đang trở thành vấn đề có tầm quan trọng, với nhiều thách thức và có ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ cộng đồng. Thời công nghiệp hoá và hội nhập đòi hỏi các thầy thuốc làm công tác chăm sóc sức khoẻ người lao động ở nước ta phải có những tư duy, kiến thức mới. Nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn, phù hợp với công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, người thầy thuốc rất cần được trang bị những kiến thức liên quan đến các vấn đề sức khoẻ môi trường cũng như sức khoẻ trong lao động phù hợp với thực tiễn, đáp ứng nhu cầu xã hội. Cuốn giáo trình Sức khoẻ môi trường – Sức khoẻ nghề nghiệp bao hàm những nội dung, kiến thức cơ bản, trong mối liên quan giữa khoa học môi trường và khoa học chăm sóc sức khoẻ người lao động. Cuốn giáo trình được Bộ môn Sức khoẻ môi trường – Sức khoẻ nghề nghiệp Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên biên soạn dựa trên yêu cầu đổi mới chương trình đào tạo, nhằm cụ thể hoá các nội dung kiến thức, kỹ năng và thái độ được quy định trong chương trình đào tạo đối với mỗi môn học, ngành học ở trình độ đại học cũng như các tiến bộ về phương pháp giảng dạy, đánh giá chất lượng giáo dục đại học.

Cuốn giáo trình “Sức khoẻ Môi trường – Sức khoẻ nghề nghiệp” này được các cán bộ giảng dạy có nhiều kinh nghiệm của Bộ môn Sức khoẻ môi trường – Sức khoẻ nghề nghiệp tham gia biên soạn, dựa trên cơ sở cuốn giáo trình đã được in tại Nhà xuất bản Y học Hà Nội vào năm 2011 với nhiều bổ sung và cập nhật. Nội dung của Giáo trình bao gồm 16 bài lý thuyết, được chia làm 2 phần: có 7 bài mang nội dung sức khoẻ môi trường và 9 bài mang nội dung về sức khoẻ nghề nghiệp.

Mặc dù đã hết sức cố gắng, nỗ lực trên cơ sở chung tay góp sức của tất cả các nhà khoa học trong và ngoài Bộ môn Sức khoẻ môi trường – Sức khoẻ nghề nghiệp, song vẫn không thể tránh khỏi nhiều thiếu sót và chưa đầy đủ. Nhóm biên soạn giáo trình mong tiếp tục nhận được những đóng góp quý báu từ đồng nghiệp, sinh viên để lần xuất bản sau, cuốn giáo trình được hoàn thiện hơn.

Trân trọng cảm ơn!

THAY MẶT CÁC TÁC GIẢ
Chủ biên
GS.TS ĐỖ HÀM

QR Code:

Nội dung chính

SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG
Môi trường nước và sức khỏe- SKMTSKNN 00:00:00
Môi trường không khí và sức khỏe- SKMTSKNN 00:00:00
Môi trường đất và sức khỏe- SKMTSKNN 00:00:00
Môi trường nước và sức khỏe- SKMTSKNN 00:00:00
Vệ sinh nhà ở- SKMTSKNN 00:00:00
Vệ sinh các cơ sở điều trị- SKMTSKNN 00:00:00
Vệ sinh trường học- SKMTSKNN 00:00:00
SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP
Đại cương vệ sinh lao động và bệnh nghề nghiệp- SKMTSKNN 00:00:00
Sinh lý lao động, mệt mỏi trong lao động và ergonomie- SKMTSKNN 00:00:00
Vi khí hậu nóng trong sản xuất- SKMTSKNN 00:00:00
Tiếng ồn trong sản xuất và điếc nghề nghiệp- SKMTSKNN 00:00:00
Nhiễm độc trong sản xuất- SKMTSKNN 00:00:00
Nhiễm độc chì vô cơ nghề nghiệp- SKMTSKNN 00:00:00
Nhiễm độc hóa chất dùng trong nông nghiệp- SKMTSKNN 00:00:00
Bụi và các bệnh do bụi- SKMTSKNN 00:00:00

Nhận xét chương trình

N.A

xếp hạng
  • 5 sao0
  • 4 sao0
  • 3 sao0
  • 2 sao0
  • 1 sao0

Không có nhận xét nào cho chương trình này.

0HỌC VIÊN GHI DANH

    Advanced Course Search Widget