Basic English 1 & 2 là kết quả của sự hợp tác chuyên môn giữa các giảng viên có nhiều kinh nghiệm và tâm huyết của các Khoa tiếng Anh thuộc nhiều trường Đại học của khu vực miền Trung (Đại hoc Vinh, Đại hoc Huế, Đại hoc Đà Nẵng và Đại học Quy Nhơn) vì một bộ giáo trình do người Việt Nam biên soạn phù hợp với trình độ của sinh viên tiếng Anh không chuyên ngữ và vì mong muốn đóng góp vào sự nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh tại Việt Nam.
Basic English 1 & 2 nhằm vào việc củng cố và phát triển kiến thức về ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng và kĩ năng giao tiếp ngôn ngữ từ trình độ tương đương với trình độ sơ cấp (elementary) lên đến trình độ tiền trung cấp (pre-intermediate) thông qua việc rèn luyện các kĩ năng tổng hợp nghe, nói, đọc, viết và kĩ thuật dịch xuôi-ngược.
Basic English 1 & 2 được biên soạn theo quan điểm cấu trúc-chức năng (structural-functional), lấy việc rèn luyện các cấu trúc ngữ pháp và rèn luyện kĩ năng đọc hiểu làm tiền đề cho việc thực hiện các chức năng giao tiếp ngôn ngữ trong giai đọan đầu học tiếng Anh cơ sở và giai đọan sau học tiếng Anh chuyên ngành.
Basic English gồm hai tập, mỗi tập có 30 bài học (Unit) và củng cố (Consolidation). Tập 1 dành cho sinh viên năm thứ nhất, tập 2 dành cho sinh viên năm thứ 2. Số tiết học chính thức tại lớp cho từng bài học từ 5 đến 6 tiết và số tiết dành cho các bài củng cố từ 2 đến 3 tiết.
Mỗi bài học đều có cấu trúc thống nhất gồm các phần Mục tiêu bài học (Unit Goals), Họat động tạo không khí học tập (Warm-up), Ngứ pháp (Grammar), Nói (Speaking), Nghe (Listening), Luyện âm (Pronunciation), Từ vựng (Vocabulary), Đọc hiểu A, Đọc hiểu B (Reading A & B), Viết (Writing), Dịch (Translation) và Tóm tắt các điểm ngữ pháp (Language Summary). Cấu trúc này không những giúp cho giáo viên chuẩn bị bài giảng tốt mà còn giúp cho học viên tự học tốt.
Chúng tôi chân thành cảm ơn Khoa tiếng Anh các trường Đại học Khoa học Huế, trường Đại học Vinh, trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng, trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn và tổ tiếng Anh các trường Đại học Y khoa Huế, Đại học Nông Lâm Huế đã tham gia góp ý hiệu đính để hoàn thiện bản thảo.
Chúng tôi hi vọng Basic English 1 & 2 sẽ mang lại nhiều kết quả khích lệ cho sinh viên không chuyên ngữ trong việc học tiếng Anh.

QR Code:

Nội dung Chương trình

TIẾNG ANH CƠ SỞ TẬP 2 - MỞ ĐẦU
Tiếng anh cơ sở tập 2 – Mở đầu 00:00:00
TIẾNG ANH CƠ SỞ TẬP 2 - UNIT 1
Tiếng anh cơ sở tập 2 – Unit 1 00:00:00
TIẾNG ANH CƠ SỞ TẬP 2 - UNIT 2
Tiếng anh cơ sở tập 2 – Unit 2 00:00:00
TIẾNG ANH CƠ SỞ TẬP 2 - UNIT 3
Tiếng anh cơ sở tập 2 – Unit 3 00:00:00
TIẾNG ANH CƠ SỞ TẬP 2 - UNIT 4
Tiếng anh cơ sở tập 2 – Unit 4 00:00:00
TIẾNG ANH CƠ SỞ TẬP 2 - UNIT 5
Tiếng anh cơ sở tập 2 – Unit 5 00:00:00
TIẾNG ANH CƠ SỞ TẬP 2 - UNIT 6
Tiếng anh cơ sở tập 2 – Unit 6 00:00:00
TIẾNG ANH CƠ SỞ TẬP 2 - UNIT 7
Tiếng anh cơ sở tập 2 – Unit 7 00:00:00
TIẾNG ANH CƠ SỞ TẬP 2 - UNIT 8
Tiếng anh cơ sở tập 2 – Unit 8 00:00:00
TIẾNG ANH CƠ SỞ TẬP 2 - UNIT 9
Tiếng anh cơ sở tập 2 – Unit 9 00:00:00
TIẾNG ANH CƠ SỞ TẬP 2 - UNIT 10
Tiếng anh cơ sở tập 2 – Unit 10 00:00:00
TIẾNG ANH CƠ SỞ TẬP 2 - UNIT 11
Tiếng anh cơ sở tập 2 – Unit 11 00:00:00
TIẾNG ANH CƠ SỞ TẬP 2 - UNIT 12
Tiếng anh cơ sở tập 2 – Unit 12 00:00:00
TIẾNG ANH CƠ SỞ TẬP 2 - UNIT 13
Tiếng anh cơ sở tập 2 – Unit 13 00:00:00
TIẾNG ANH CƠ SỞ TẬP 2 - UNIT 14
Tiếng anh cơ sở tập 2 – Unit 14 00:00:00
TIẾNG ANH CƠ SỞ TẬP 2 - UNIT 15
Tiếng anh cơ sở tập 2 – Unit 15 00:00:00
TIẾNG ANH CƠ SỞ TẬP 2 - UNIT 16
Tiếng anh cơ sở tập 2 – Unit 16 00:00:00
TIẾNG ANH CƠ SỞ TẬP 2 - UNIT 17
Tiếng anh cơ sở tập 2 – Unit 17 00:00:00
TIẾNG ANH CƠ SỞ TẬP 2 - UNIT 18
Tiếng anh cơ sở tập 2 – Unit 18 00:00:00
TIẾNG ANH CƠ SỞ TẬP 2 - UNIT 19
Tiếng anh cơ sở tập 2 – Unit 19 00:00:00
TIẾNG ANH CƠ SỞ TẬP 2 - UNIT 20
Tiếng anh cơ sở tập 2 – Unit 20 00:00:00
TIẾNG ANH CƠ SỞ TẬP 2 - UNIT 21
Tiếng anh cơ sở tập 2 – Unit 21 00:00:00
TIẾNG ANH CƠ SỞ TẬP 2 - UNIT 22
Tiếng anh cơ sở tập 2 – Unit 22 00:00:00
TIẾNG ANH CƠ SỞ TẬP 2 - UNIT 23
Tiếng anh cơ sở tập 2 – Unit 23 00:00:00
TIẾNG ANH CƠ SỞ TẬP 2 - UNIT 24
Tiếng anh cơ sở tập 2 – Unit 24 00:00:00
TIẾNG ANH CƠ SỞ TẬP 2 - UNIT 25
Tiếng anh cơ sở tập 2 – Unit 25 00:00:00
TIẾNG ANH CƠ SỞ TẬP 2 - UNIT 26
Tiếng anh cơ sở tập 2 – Unit 26 00:00:00
TIẾNG ANH CƠ SỞ TẬP 2 - UNIT 27
Tiếng anh cơ sở tập 2 – Unit 27 00:00:00
TIẾNG ANH CƠ SỞ TẬP 2 - UNIT 28
Tiếng anh cơ sở tập 2 – Unit 28 00:00:00
TIẾNG ANH CƠ SỞ TẬP 2 - UNIT 29
Tiếng anh cơ sở tập 2 – Unit 29 00:00:00
TIẾNG ANH CƠ SỞ TẬP 2 - UNIT 30
Tiếng anh cơ sở tập 2 – Unit 30 00:00:00
TIẾNG ANH CƠ SỞ TẬP 2 - MỤC LỤC
Tiếng anh cơ sở tập 2 – Mục lục 00:00:00

Nhận xét chương trình

N.A

xếp hạng
 • 5 sao0
 • 4 sao0
 • 3 sao0
 • 2 sao0
 • 1 sao0

Không có nhận xét nào cho chương trình này.

0HỌC VIÊN GHI DANH

  Advanced Course Search Widget

  Hevobooks

  Cài đặt
  ×