Bộ công cụ khảo thí

Đi kèm giáo trình, chương trình Cambridge English Empower và Bài thi Linguaskill, Hevobooks cung cấp bộ công cụ khảo thí để hỗ trợ các cơ sở đào tạo và tuyển dụng trong việc kiểm tra đánh giá định kỳ trước khi ứng viên thi bài thi Linguaskill. Bộ công cụ khảo thí bao gồm:

Hệ thống phần mềm kiểm tra đánh giá định kỳ trên máy tính (trực tuyến hoặc trong mạng nội bộ).

Ngân hàng câu hỏi (A1-C1) phục vụ cho hoạt động kiểm tra đánh giá định kỳ trong chương trình Cambridge English Empower + Linguaskill.

Phần mềm giám sát và kiểm soát thi cho phép giám sát tuyệt đối hoạt động của thí sinh tại phòng thi hoặc giám sát thi từ xa.

Bộ công cụ khảo thí này đi kèm Bài thi Linguakill sẽ giúp cho các cơ sở đào tạo và tuyển dụng có một giải pháp toàn diện trong việc đánh giá trình độ tiếng Anh của ứng viên theo chuẩn quốc tế.

Phần mềm khảo thí kèm ngân hàng câu hỏi (A1-C1)

Với hệ thống phần mềm khảo thí và ngân hàng câu hỏi lớn theo chuẩn đào tạo và khảo thí Cambridge English Empower + Linguaskill, cơ sở đào tạo và tuyển dụng có thể tổ chức kiểm tra đánh giá định kỳ bất kỳ lúc nào dưới các hình thức:

– Trên giấy

– Tại phòng máy

– Trực tuyến (từ xa có giám sát)

Phần mềm giám sát thi

Hevobooks cung cấp phần mềm giám sát thi để giúp việc tổ chức thi an toàn và bảo mật. Đối với các bài kiểm tra, đánh giá định kỳ, ngoài việc tổ chức tại phòng máy tính, nhà trường và cơ sở đào tạo có thể tổ chức kiểm tra, đánh giá từ xa với sự giám sát của phần mềm và trí tuệ nhân tạo.

Liên hệ

    QR Code: