Công tác xã hội với học sinh sử dụng chất gây nghiện.

70.000,00

Trong bối cảnh vấn nạn ma túy xâm nhập vào đời sống xã hội, tác động đến mọi tầng lớp xã hội, đặc bieetj len lỏi vào học đường, tiếp cận đến học sinh và gây ra những hậu quả nghiêm trọng như hiện nay thì việc phát huy vai trò của nhân viên công tác xã hội trong việc giáo dục, can thiệp, trợ giúp và con phòng ngừa cũng như ứng phó với tình trạng này là vô cùng cần thiết Việc đào tạo đội ngũ cán bộ công tác xã hội giới, chuyên nghiệp và chính quy, có khả năng làm việc chuyên sâu với học sinh có sử dụng chất gây nghiệp là nhiệm vụ quan trọng của các trường đại học đào tạo chuyên ngành Công tác xã hội và góp phần hiện thực hóa Thông tư số 33/2018/TT- BGDĐT về hướng dẫn Công tác xã hội trong trường học.

Cuốn sách ” Công tác xã hội với học sinh sử dụng chất gây nghiện”. Đây là cuốn sách chuyên sâu về công tác xã hội với học sinh sử dụng chất gây nghiện nên sinh viên cần được trang bị những kiến thức nền tảng về công tác xã hội, các phương pháo công tác xã hội để có thể áp dụng trong học phần chuyên sâu.

Còn hàng

Mua Ngay
Thibft kế web bởi Hoangweb.com