Điều Khiển Và Lập Trình Với Arduino Uno – Mô Phỏng Và Hiện Thực Trên Phần Cứng

70.000,00

Nội dung cuốn sách gồm các phần sau:
Chương 1: Khái niệm, linh kiện điện tử cơ bản
Chương 2: Ngôn ngữ lập trình C
Chương 3: Lập trình Arduino Uno
Chương 4: Lập trình giao diện điều khiển và mô phỏng
Chương 5: Điều khiển PID động cơ một chiều

Còn hàng

SKU: 7X806 Category:
Thibft kế web bởi Hoangweb.com