Empower A2 Class

600.000,00

Khóa học đi kèm

Giáo trình Cambridge English Empower là giáo trình chuẩn tiếng Anh của Cambridge theo khung tham chiếu Châu Âu – CEFR (A1 – C2). Empower sử dụng phương pháp học ngoại ngữ mới (tăng cường hoạt động trải nghiệm), công nghệ mới (sử dụng trí tuệ nhân tạo cho việc rèn luyện kỹ năng nói và viết), học liệu phong phú sinh động, sử dụng ngôn ngữ và bối cảnh đời thực. Sách in đi kèm video, audio, bài tập, bài kiểm tra.

Phiên bản Class là phiên bản cao cấp của bộ Empower bao gồm:

1. Bản in bộ giáo trình gồm sách học sinh và sách bài tập.

2. Học liệu điện tử và đa phương tiện đi kèm sách học sinh và sách bài tập.

3. Sách giáo viên, bộ công cụ giảng dạy và tài liệu bổ trợ.

4. Chương trình luyện nói và nghe với Cambridge sử dụng công nghệ luyện nói với máy bằng nhận dạng giọng nói và trí tuệ nhân tạo

Bạn có thể mua cho cá nhân hoặc cho một nhóm học viên trên trang web hoặc liên hệ với số điện thoại 02439724715; thông tin tài khoản sẽ được gửi đến email và bản in của bộ giáo trình sẽ được chuyển đến địa chỉ của bạn.

 

Còn hàng

Cho phép mua theo nhóm
Vào khóa học bằng mã sách
Danh mục: ,
Thibft kế web bởi Hoangweb.com