Quản lý rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại việt nam

58.000,00

Việc nghiên cứu rủi ro thanh khoản nhằm giảm thiểu những mất mát cho ngân hàng thương mại là vấn đề hêt sức quan trọng, có ý nghĩa lí luận và thực tiễn, cả trên bình diện toàn cầu cũng như ở từng quốc gia. Từ cuối năm 2002, để tăng cường hơn nữa khả năng chịu đựng của ngân hàng có trụ sở ở Basel đã ban hành các quy định để chuẩn hóa quản lý của rủi ro ngân hàng trong đo có rủi ro thanh khoản. Tư đó đến nay các công cụ và phương pháp lượng hóa rủi ro thanh khoản đã và đang được cải tiến và đầu tư liên tục

Với mong muốn tìm hiểu thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam và đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý thanh khoản tại các ngân hàng, tác giả đã nghiên cứu và cho xuất bản cuốn sách ” Quản lý rủi ro thanh khoản tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam” . Cuốn sách sẽ là tài liệu bổ ích giúp các sinh viên , học viên, nhân viên ngân hàng và các cán bộ quản lý nâng cao kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh  vực quản lý rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng.

Còn hàng

Mua Ngay
Thibft kế web bởi Hoangweb.com