Sinh Lý Học Dinh Dưỡng Ở Thực Vật

100.000,00

Trình bày các kiến thức cơ bản về sinh lý học thực vật, cập nhật những kiến thức mới: tế bào thực vật là đơn vị cơ sở của dinh dưỡng thực vật, nước và thực vật, dinh dưỡng khoáng ở thực vật, các phản ứng sáng và cố định cacbon quang hợp, quang hợp và môi trường, sinh học của khí khổng, đồng hóa dinh dưỡng vô cơ.

Còn hàng

SKU: 7X758 Categories: ,
Thibft kế web bởi Hoangweb.com