Chiến lược phân phối sản phẩm – KSKD

Mô tả các chiến lược về phân phối sản phẩm và các kênh phân phối sản phẩm hiện nay

CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI SẢN PHẨM (Place)

Chiến lược phân phối sản phẩm có vai trò quan trọng và ảnh hưởng rất nhiều tới doanh số bán sản phẩm. Các quyết định liên quan tới kênh phân phối của công ty có ảnh hưởng trực tiếp tới các quyết định marketing. Phân phối sản phẩm phụ thuộc vào liệu công ty có tham gia chuỗi giảm giá không, công ty có sử dụng các cửa hàng chất lượng cao hay không hay công ty có bán hàng trực tiếp cho khách hàng qua web hay không. Các quyết định về truyền thông và đội ngũ bán hàng của công ty sẽ phụ thuộc vào các đối tác trong kênh phân phối sản phẩm. Ví dụ như Kodak khi mới bán sản phẩm máy in EasyShare tại các cửa hàng BestBuy nhằm tận dụng lợi thế có được của các nhân viên bán hàng của các nhà bán lẻ. Khi phối hợp với BestBuy, Kodak đã phải đào tạo nhân viên BestBuy rằng sản phẩm máy in có giá lúc mua cao hơn nhưng chi phí mực in về dài hạn lại tốn ít hơn. Như vậy sản phẩm về dài hạn sẽ có tính kinh tế hơn so với các sản phẩm khác.

Doanh nghiệp có thể phân phối sản phẩm trực tiếp tới khách hàng cuối cùng hoặc có thể sử dụng các trung gian để phân phối sản phẩm. Trước đây khi công nghệ thông tin chưa phát triển và mạng internet chưa ra đời thì các doanh nghiệp sử dụng rất nhiều các trung gian với nhiều các cấp khác nhau để phân phối sản phẩm và dịch vụ. Tuy nhiên, ngày nay với sự phát triển như vũ bão của công nghệ và internet, các doanh nghiệp đang có xu hướng phân phối sản phẩm trực tiếp tới tay khách hàng. Để phân phối sản phẩm, doanh nghiệp sẽ công tác với rất nhiều đối tác phân phối khác nhau như nhà bán lẻ, nhà bán buôn và các nhà phân phối

Cấu trúc kênh phân phối sẽ cho biết số lượng thành viên trong kênh và cách thức hàng hóa và dịch vụ được cung cấp từ nhà sản xuất tới tay khách hàng. Có 3 loại hình kênh phân phối khác nhau:

Kênh phân phối trực tiếp: là mô hình kênh phân phối mà nhà sản xuất và cung ứng dịch vụ sẽ phân phối sản phẩm trực tiếp tới tay khách hàng mà không qua trung gian phân phối. Hình thức này có một số lợi thế như sau: hệ thống phân phối sẽ hiệu quả hơn do điều tiết được giữa người mua và người bán và gia tăng giá trị cho các bên, giảm thiểu được chi phí do loại bỏ trung gian, kiểm soát đơn hàng tốt hơn và hiểu rõ hơn khách hàng và xử lý mọi nhu cầu khách hàng nhanh hơn. Bên cạnh những lợi thế mà kênh phân phối trực tiếp đem lại thì hình thức này còn có một số điểm hạn chế như thời gian hình thành kênh phân phối sẽ mất nhiều thời gian hơn, chi phí quản lý và đầu tư ban đâu cho kênh sẽ tốn kém hơn.

Kênh phân phối gián tiếp: là mô hình kênh phân phối mà nhà sản xuất sẽ sử dụng các trung gian như nhà bán buôn và bán lẻ để phân phối sản phẩm tới khách hàng cuối cùng. Lợi thế của hình thức phân phối này đó là có thể triển khai ngay do tận dụng kênh phân phối có sẵn của các trung gian, tiếp cận với tất cả hay phần lớn khách hàng mục tiêu, tận dụng hạ tầng và kinh nghiệm sẵn có của các trung gian, có được lợi thế theo quy mô do các trung gian có thể làm việc với rất nhiều nhà sản xuất và không mất chi phí đầu tư ban đầu do sử dụng hoặc thuê lại của các trung gian. Tuy nhiên, hình thức phân phối gián tiếp có những hạn chế như cấu trúc kênh phân phối phức tạp có thể ảnh hưởng tiêu cực tới hiệu quả của hệ thống phân phối, chi phí ngày càng gia tăng nếu số lượng trung gian ngày càng tăng, mất khả năng kiểm soát đối với hoạt động bán hàng, không có giao tiếp để hiểu rõ hơn về khách hàng cuối cùng và có thể có xung đột trong kênh phân phối theo ngành dọc.

Kênh phân phối Hybird là hình thức mà các nhà sản xuất và khách hàng cuối cùng sẽ trao đổi với nhau thông qua nhiều kênh khác nhau bao gồm phân phối trực tiếp và phân phối gián tiếp

QR Code:

Nhìn thấy tất cả Thêm một lưu ý
BẠN
Thêm nhận xét của bạn
 

Tiến độ chương trình

Translation


Copyright © Hevobooks.