Điệu kiện hiệu lực của hợp đồng kinh doanh thương mại-tình huống minh họa-KSKD

6) Tháng 9/1999, công ty nước ngoài A ký hợp đồng gia công giầy với công ty Việt Nam B do ông X- Phó Giám đốc làm đại diện ký kết. Sau khi ký hợp đồng, A chuyển vật liệu cho B và B đã nhận. Đến thời hạn giao hàng, tức là tháng 9/2000, B không giao hàng. A phải mua giầy với giá cao của bên thứ ba để kịp có hàng giao cho khách hàng, chịu thiệt hại là 50.000 USD. A kiện B đòi bồi thường thiệt hại nói trên. B tuyên bố hợp đồng vô hiệu do Phó giám đốc X không được Giám đốc ủy quyền ký hợp đồng gia công nói trên, trả lại vật liệu và không bồi thường. Công ty B làm như vậy là đúng hay sai ?

QR Code:

Nhìn thấy tất cả Thêm một lưu ý
BẠN
Thêm nhận xét của bạn
 

Tiến độ chương trình

Translation


Copyright © Hevobooks.