Introduction – Giới thiệu

Basic patterns – Các mẫu câu cơ bản trong giao tiếp 

Phần này cung cấp các chủ đề cơ bản trong giao tiếp và được cập nhật liên tục. Để sử dụng tính năng nhận dạng giọng nói, bạn phải sử dụng trình duyệt GOOGLE CHROME. Mỗi bài học bao gồm 2 phần:

Phần 1: Bài nghe

Hướng đẫn: Bấm vào nút loa để nghe và theo dõi nội dung bên dưới. Sau đó, bấm vào “Turn” để xem phần dịch.

Phần 2: Thực hành nói

Hướng dẫn:

  • Bấm vào “Push to speak” và nói vào micro. Nếu bạn nói tốt, máy sẽ hiển thị “Correct answer”. Nếu sai thì máy sẽ hiển thị “Incorrect answer”;

  • Khi nói sai, để xem máy hiểu bạn nói  bấm vào biểu tượng hình con mắt để xem máy hiểu bạn nói gì

  • Để thử lại, bấm nút Retry.

  • Chuyển sang câu tiếp theo, bấm vào biểu tượng mũi tên.

Ví dụ minh họa

Are you sure …


Bạn đang truy cập trực tiếp vào phần giới thiệu, để vào chương trình học và truy cập các bài học khác, bấm phím điều hướng ở dưới:

Điều hướng đến chương trình học

 

QR Code:

Nhìn thấy tất cả Thêm một lưu ý
BẠN
Thêm nhận xét của bạn
 

Tiến độ chương trình

Copyright © Hevobooks.