Let’s exercise! – Hãy luyện tập! – i-Science

 

There are different sports and games that we enjoy. Có rất nhiều môn thể thao và trò chơi mà chúng ta yêu thích.

 

 

 

Walking in the parks can be a great exercise too! Đi bộ trong công viên cũng là một bài tập tuyệt vời!
You can breathe in fresh air and enjoy the beautiful environment. Bạn có thể hít thở không khí trong lành và thưởng thức môi trường tươi đẹp.

 

QR Code:

Nhìn thấy tất cả Thêm một lưu ý
BẠN
Thêm nhận xét của bạn
 

Tiến độ chương trình

Translation


Copyright © Hevobooks.