Chiến lược xúc tiến thương mại – Video 1 minh họa – KSKD

Minh họa quảng cáo của dòng sản phẩm điện thoại Apple

QR Code:

Nhìn thấy tất cả Thêm một lưu ý
BẠN
Thêm nhận xét của bạn
 

Tiến độ chương trình

Translation


Copyright © Hevobooks.