Unit 3a. Công dụng của gió

Here are some uses of wind. Can you tell how wind is useful in each case? Dưới đây là một số công dụng của gió. Bạn hãy nói gió có công dụng như thế nào trong mỗi trường hợp?

QR Code:

Nhìn thấy tất cả Thêm một lưu ý
BẠN
Thêm nhận xét của bạn
 

Tiến độ chương trình

Translation


Copyright © Hevobooks.