Công ty CP Sách Đại học – Dạy nghề, 73 Lò Đúc, Hà Nội.

Ban biên tập : (04) 38266360 ; (04) 38264974

Phòng kinh doanh : Tel : (04) 39718437 ; Fax (04) 39724715.

Cửa hàng : Tel/Fax (04) 39718437.

 

QR Code: