Bài kiểm tra ngôn ngữ được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo của Cambridge dành cho giáo dục đại học & tổ chức doanh nghiệp

The AI-Powered English language test for Higher Education & Corporate Sectors by Cambridge

 

Bài thi tiếng Anh chính xác cho kết quả nhanh chóng 

Linguaskill là bài thi trực tuyến nhanh chóng và thuận tiện nhằm giúp các tổ chức kiểm tra trình độ tiếng Anh của các cá nhân và nhóm ứng viên, được trang bị công nghệ Trí tuệ nhân tạo. Bài thi này kiểm tra tất cà bốn kỹ năng ngôn ngữ – nghe, nói, đọc và viết – theo module.

Hevobooks là Đại diện Ủy quyền Duy nhất của bài thi Linguaskill của Cambridge tại Việt Nam. Hevobooks không ủy quyền cho bất cứ bên nào để tổ chức kỳ thi Linguaskill. Chứng chỉ của bài thi Linguakill là do Hevobooks cấp và có dán tem chống giả, xác thực kết quả điện tử.

Hevobooks bảo lưu quyền tổ chức thi và cấp chứng chỉ cho bài thi Linguaskill.

Thi cấp chứng chỉ

Hevobooks là tổ chức duy nhất tổ chức thi và cấp chứng chỉ Linguaskill. Kỳ thi được tổ chức tại địa điểm do Hevobooks chỉ định và giám sát. Chứng chỉ Linguaskill là do Hevobooks cấp và có dán tem xác thực điện tử, xác thực nhân thân và kết quả thi của thí sinh. Tem xác thực chứng chỉ chứa một mã số định danh chứng chỉ và mã số bí mật được phủ nhũ để xác thực chứng chỉ. Thông tin xác thực bao gồm:

1. Ảnh của thí sinh được chụp tại phòng thi

2. Thông tin của thí sinh

3. Thông tin về kỳ thi đã tham dự

4. Kết quả điểm của từng kỹ năng và điểm tổng

5. Kết quả được quy đổi theo khung tham chiếu châu Âu

6. Mã số định danh của chứng chỉ trên tem

7. Bản sao của chứng chỉ của thí sinh (có thể tải xuống)

Điều khoản và Quy định Dịch vụ

Xin vui lòng đọc kỹ Điều khoản và Quy định Dịch vụ.

Bấm để xem!

Đăng ký lịch họp hoặc gọi lại

QR Code: