Chuẩn đào tạo và khảo thí tiếng Anh của Cambridge

 

Bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh của Cambridge:
kết quả nhanh, chính xác

Linguaskill là bài thi trực tuyến nhanh và thuận tiện nhằm giúp các tổ chức kiểm tra trình độ tiếng Anh của cá nhân hoặc nhóm thí sinh; bài thi sử dụng công nghệ Trí tuệ Nhân tạo. Linguaskill kiểm tra tất cả 4 kỹ năng ngôn ngữ – nói, viết, đọc, nghe – hoặc kiểm tra theo module.

Bài thi cho kết quả chính xác trong vòng 48 giờ; kỳ thi có thể được tổ chức dễ dàng, mọi nơi, mọi lúc. Kết quả được quy đổi theo Khung tham chiếu Chung Châu Âu, tiêu chuẩn đánh giá năng lực ngoại ngữ quốc tế.

Bài thi Linguaskill của Cambridge được cung cấp bởi Hevobooks và các đại diện được ủy quyền của Hevobooks trên toàn quốc.

Bạn quan tâm đến Linguaskill hoặc muốn thi?

Hãy điền vào form ở dưới để liên hệ với chúng tôi.

  Thông tin về bài thi

  Tìm hiểu thêm về định dạng bài thi và các dạng câu hỏi, cách bài thi được chấm điểm và và mẫu chứng chỉ. Các kỳ thi được tổ chức trên toàn thế giới đã cho thấy sự chính xác và tin cậy của bài thi và vai trò của việc ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo.

  Tìm hiểu thêm!

  Linguaskill cho các cơ sở đào tạo

  Linguaskill có thể giúp cơ sở đào tạo của bạn đánh giá chính xác và hiệu quả trình độ tiếng anh đầu vào, tiến bộ trong quá trình đào tạo hoặc chuẩn đầu ra của học viên. Linguaskill giúp bạn khẳng định trình độ chuẩn tiếng Anh của học viên theo Khung Tham chiếu Chung Châu Âu (CEFR).

  Tìm hiểu thêm!

  Linguaskill cho nhà tuyển dụng

  Khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh là nhân tố quan trọng đối với nhiều doanh nghiệp. Linguaskill có thể góp phần đảm bảo lực lượng nhân sự của bạn có những kỹ năng cần thiết để giao tiếp hiệu quả; bài thi có thể được tổ chức ở ngay tại nơi tuyển dụng hoặc tại cơ quan để đánh giá kỹ năng tiếng Anh của nhân viên để có chương trình đào tạo bồi dưỡng phù hợp.

  Tìm hiểu thêm!

  Thi thử

  Giáo trình và chương trình Cambridge English Empower

  Chương trình luyện thi Linguaskill trực tuyến

  Bộ công cụ khảo thí cho cơ sở đào tạo và nhà tuyển dụng

  Tìm hiểu thêm!
  Tìm hiểu thêm!
  Tìm hiểu thêm!

  QR Code: