Empower được Cambridge đề xuất cho chuẩn tiếng Anh theo khung tham chiếu Châu Âu và bài thi Linguaskill

Là bộ giáo trình tiếng Anh được đầu tư xây dựng công phu bởi Nhà xuất bản Đai học Cambridge và Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Cambridge; là bộ sách giáo khoa tiếng Anh chính thống đầu tiên dành cho lứa tuổi trên 15 do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam mua bản quyền và xuất bản.

Phương pháp giảng dạy và học tập ngoại ngữ hiện đại được lồng ghép, xuyên suốt trong chương trình học, và được hỗ trợ bởi công nghệ mới nhất: theo hướng tiếp cận ngôn ngữ tự nhiên, gắn với hoạt động thực tiễn chứ không phải lý thuyết ngôn ngữ.

Student's Book
250.000đ
Sách?
Khóa học online?
Kiểm tra, đánh giá?
Hỗ trợ 24/7
Workbook
50.000đ
Sách?
Khóa học online?
Kiểm tra, đánh giá?
Hỗ trợ 24/7
Class edition
600.000đ
Phiên bản dành cho giáo viên hoặc cơ sở đào tạo
Toàn bộ gói Self-study?
Ngân hàng đề thi?
Công cụ dạy học?
Tập huấn chuyển giao?

QR Code: