Sản phẩm Giá Số lượng Tổng cộng
× Da liễu học( dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa)
1 x 80.000,00
80.000,00
80.000,00
Tổng số lượng

Tổng số lượng

Tổng cộng 80.000,00
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng cộng 115.000,00

Mã Hevobooks

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tổng cộng
Da liễu học( dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa)  × 1 80.000,00
Tổng cộng 80.000,00
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng cộng 115.000,00
  • Trả tiền mặt khi giao hàng.

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được sử dụng để xử lý đơn hàng của bạn, hỗ trợ trải nghiệm của bạn trên hệ thống và được quy định cụ thể trong chính sách bảo mật thông tin.

QR Code: