CBTT: Công ty cổ phần Sách Đại Học – Dạy nghề đã ký hợp đồng kiểm toán số 260/HĐKT-AAC về việc soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

1. CBTT: về việc ký HĐ kiểm toán BCTC

QR Code:

Bài viết liên quan
Thibft kế web bởi Hoangweb.com