Giáo trình Sức khỏe, Nâng cao sức khỏe và hành vi con người

Liên hệ

Giáo trình Sức khoẻ, nâng cao sức khoẻ và hành vi con người do cán bộ giảng dạy Khoa Y tế công cộng thuộc Trường ĐHYK Vinh biên soạn nhằm cung cấp thông tin chuyên ngành để sinh viên có thể dùng làm tài liệu chính thức khi học lý thuyết và thực hành. Trong quá trình biên soạn, có tham khảo tài liệu của một số Trường Đại học Y, Dược trong toàn quốc.

Dự phòng, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ cho cộng đồng đang ngày càng được chú trọng. Nội dung cần được luôn luôn cập nhật, sửa đổi cho phù hợp với sự phát triển nền y học dự phòng nói chung và lĩnh vực nâng cao sức khoẻ nói riêng của nước nhà và thế giới.

Tuy nhiên, trong quá trình biên soạn, do những yếu tố khách quan và chủ quan, Giáo trình Sức khoẻ, nâng cao sức khoẻ và hành vi con người không khỏi có những thiếu sót nhất định, mong các đồng nghiệp, bạn đọc góp ý để lần tái bản sau sách được hoàn chỉnh hơn.

Xin trân trọng cảm ơn.

Thibft kế web bởi Hoangweb.com