Tự Học Và Yếu Tố Tâm Lý Cơ bản Trong Tự Học Của Sinh Viên Sư Phạm

40.000,00

Trong thời đại bùng nổ thông tin, đòi hỏi mỗi người phải không ngừng học tập, càng học càng khẳng định giá trị của bản thân. Vấn đề là ở chỗ không thể lúc nào cũng có thầy dạy và không phải lúc nào cũng đến trường. Chúng ta phải tự học, tự học để tiếp cận với những tri thức khoa học hiện đại để tự hoàn thiện và nâng cao tri thức, kỹ ky n năng nghề nghiệp cho bản thân – có như vậy mới đáp ứng được với yêu cầu của xã hội ngày càng phát triển. Đối với sinh viên sư phạm – những trí thức tương lai, thì việc tự học phải đặt lên hàng đầu. Học ở đại học chủ yếu là học cách học, cách thức tìm tòi tiếp cận tri thức. Khi xã hội thay đổi, nội dung chương trình và phương thức đào tạo ở các trường đại học cũng thay đổi – vấn đề đặt ra là sinh viên nào biết tự học và tự học thành công sẽ phát triển. Ngược lại, sinh viên nào không biết tự học và tự học không thành công sẽ không đáp ứng được yêu cầu ngay từ khi còn ngồi trên ghế trường đại học và khi ra cuộc sống thì càng không thể được. Tri thức của mỗi môn học trong trường đại học là rộng lớn, tri thức trong thực tiễn lại càng phong phú đa dạng và luôn biến đổi, không thể cứ học theo những tri thức đã có một cách máy móc, mà vấn đề đặt ra là dạy cho người học biết tìm kiếm thông tin, tìm kiếm tri thức và tự tổ chức quá trình hoạt động sáng tạo nghề nghiệp của bản thân đạt hiệu quả. Chính vì vậy giảng viên đại học trước hết là người biết tự học và tự học thành công, đồng thời phải là người biết hướng dẫn cho sinh viên có thể tự học và tự học suốt đời. Mục đích của cuốn sách này là: 1. Nêu lên một số quan niệm về tự học, những yếu tố tâm lý tác động đến hoạt động tự học của sinh viên.

Còn hàng

SKU: 7X504 Categories: ,
Thibft kế web bởi Hoangweb.com