Đổi mới đánh giá học sinh tiểu học-lý luận và thực tiễn (Sách chuyên khảo)

38.000,00

Theo tác giả Đặng Thành Hưng, xu thế của giáo dục là nhằm phát triển “con người phát triển hài hoà về các mặt: tâm trí (trí tuệ, tình cảm, ý chí); thể chất (thể lực, thể hình, thể năng); năng lực hoạt động thực tiễn”.

Giáo dục theo hướng phát triển năng lực của người học đã và đang trở thành xu thế tất yếu trong giáo dục trên thế giới. Xu hướng chung của dạy học hiện đại là chuyển từ “tập trung vào kiến thức” sang tập “tập trung vào năng lực”. Việc chú trọng đến sự phát triển năng lực, kĩ năng sống cho học sinh trong khi thời lượng học tập ở nhà trường thường không tăng, đòi hỏi nhà trường phải giảm thời lượng dành cho truyền thụ kiến thức, tăng thời gian để người học hoạt động tự lực, sáng tạo, nhờ vậy giúp các em phát triển được các năng lực học emphat tập và làm việc. Gian hàng hoa muốn du mưa ngon d

Để có được năng lực, người học phải vận dụng tích hợp những điều đã biết, đã học (kiến thức, kĩ năng, phẩm chất, thái độ, niềm ). Trong quá trình hình thành một năng lực nào đó, thay cho việc nắm một lượng lớn kiến thức, trước hết người học cần có kĩ năng huy động các kiến thức đã có vào các tình huống cụ thể, gắn với thực tiễn.

Còn hàng

SKU: 7G149 Category:
Thibft kế web bởi Hoangweb.com