Kỹ Thuật Lạnh (Cơ Sở Và Ứng Dụng)

180.000,00

Trong số hơn mười môn học (xem Bảng Môn học và Giáo trình về kỹ thuật lạnh và điều hòa không khí ở trang 4) thì môn “Kỹ thuật lạnh cơ sở” và “Kỹ thuật lạnh ứng dụng” là quan | trọng và phải học trước tiên trong chương trình đào tạo kỹ sư ngành nhiệt lạnh của các trường đại học và cao đẳng kỹ thuật. Khi số giờ giảng dạy cho mỗi môn học nói trên lên đến 75 tiết hoặc 90 tiết môn, thì có thể sử dụng cuốn “Kỹ thuật Lạnh cơ sở” và “Kỹ thuật Lạnh ứng dụng”, do Nhà Xuất bản Giáo Dục xuất bản trước đây làm tài liệu. Tuy nhiên hiện nay, chương trình của nhiều trường chỉ có thể bố trí số giờ giảng dạy 60 tiết môn, thậm chí 45 tiết/môn, nên nội dung giảng dạy cần được rút ngắn một cách hợp lý. Cuốn sách “Kỹ thuật Lạnh (cơ sở và ứng dụng)” hai trong một này đáp ứng nhu cầu đó. Chương “Kỹ thuật điều hòa không khí”, được cắt bỏ hoàn toàn do đã có môn riêng về điều hòa không khí. Các môn như “Tự động hóa hệ thống Lạnh”, “Vật liệu kỹ thuật Nhiệt Lạnh”, “Đồ án Môn học Kỹ thuật Lạnh”, “Kỹ thuật an toàn hệ thống Lạnh”,, thì đã được lược bỏ tối đa, chỉ
Còn lại phần cốt lõi cũng vì chúng đã trở thành môn học riêng. Một số nội dung như máy lạnh | hấp thụ, máy lạnh ejector, máy lạnh nén khí, kỹ thuật Cryo, cũng chỉ còn là sơ đồ nguyên lý cấu tạo và làm việc trong Chương 1 của cuốn sách này do phạm vi ứng dụng của chúng trong thực tế tương đối hẹp, nếu cần, quý độc giả có thể tìm trong những tài liệu chuyên ngành sâu, ví dụ trong các tài liệu [22 – 28].
Cuốn “Kỹ thuật Lạnh (cơ sở và ứng dụng)” xuất bản lần này được cập nhật, bổ sung và chỉnh sửa theo các yêu cầu kiến thức mới nhất, đặc biệt là về sự phát triển và đổi mới môi chất lạnh, bảo vệ môi trường trong thời gian vừa Cùng với phần “Mục lục”, để tiện tra cứu theo từ và thuật ngữ, chúng tôi đưa vào “Mục từ để đọc giả có thể tra theo từ khóa, ví dụ từ khóa “Bảo vệ máy nén 197t, 200, 277″ thì “Bảo vệ máy nén” là từ khóa, còn 197t, 200, 277″ là số trang có nội dung về bảo vệ máy nén; “t” là tiếp theo ở các trang sau.
Cuốn “Kỹ thuật Lạnh (cơ sở và ứng dụng)” này nhằm trang bị cho sinh viên ngành Nhiệt lạnh những kiến thức cơ bản nhất về kỹ thuật lạnh và điều hòa không khí. Tuy nhiên, cuốn sách cũng có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho tất cả các đối tượng có liên quan đến ngành Nhiệt lạnh và Điều hòa không khí.

Còn hàng

SKU: 7K419 Categories: ,
Thibft kế web bởi Hoangweb.com