PHẦN MỞ ĐẦU

 

QR Code:

Nội dung Chương trình

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN
Những vấn đề cơ bản – EBOOK 00:00:00
Các cách cầm gậy – VIDEO Miễn phí 00:00:00
Cách cầm gậy – VIDEO Miễn phí 00:00:00
Tư thế đứng – VIDEO Miễn phí 00:00:00
Tư thế cầm – VIDEO Miễn phí 00:00:00
CHƯƠNG 2: GẬY SẮT
Gậy sắt – EBOOK 00:00:00
Setup gậy sắt – VIDEO Miễn phí 00:00:00
Kỹ thuật gậy sắt – VIDEO Miễn phí 00:00:00
Vị trí bóng và bài tập – VIDEO Miễn phí 00:00:00
CHƯƠNG 3: PHÁT BÓNG
Phát bóng – Ebook 00:00:00
Driver – VIDEO Miễn phí 00:00:00
CHƯƠNG 4: PITCHING
Pitching – EBOOK 00:00:00
Pitching 1 – VIDEO Miễn phí 00:00:00
Pitching 2 – VIDEO Miễn phí 00:00:00
CHƯƠNG 5: CHIPPING
Chipping – EBOOK 00:00:00
Chipping 1 – VIDEO Miễn phí 00:00:00
Chipping 2 – VIDEO Miễn phí 00:00:00
CHƯƠNG 6: HỐ CÁT
Hố cát – EBOOK 00:00:00
Bunker 1 – VIDEO Miễn phí 00:00:00
Bunker 2 – VIDEO Miễn phí 00:00:00
CHƯƠNG 7: PUTTING
Putting – EBOOK 00:00:00
Putting 1 – VIDEO Miễn phí 00:00:00
Putting 2 – VIDEO Miễn phí 00:00:00
Putting 3 – VIDEO Miễn phí 00:00:00
PHỤ LỤC
Thông tin về dịch vụ và tiện ích – EBOOK 00:00:00

Nhận xét chương trình

N.A

xếp hạng
  • 5 sao0
  • 4 sao0
  • 3 sao0
  • 2 sao0
  • 1 sao0

Không có nhận xét nào cho chương trình này.

13HỌC VIÊN GHI DANH

Advanced Course Search Widget

Hevobooks

Cài đặt
×