QR Code:

Nội dung Chương trình

KỸ THUẬT SỐ - MỞ ĐẦU
Kỹ thuật số – Mở đầu 00:00:00
KỸ THUẬT SỐ - BÀI THỰC HÀNH ĐIỂN HÌNH
Kỹ thuật số – Bài thực hành điển hình 00:00:00
KỸ THUẬT SỐ - BÀI 1
Kỹ thuật số – Bài 1 00:00:00
KỸ THUẬT SỐ - BÀI 2
Kỹ thuật số – Bài 2 00:00:00
KỸ THUẬT SỐ - BÀI 3
Kỹ thuật số – Bài 3 00:00:00
KỸ THUẬT SỐ - BÀI 4
Kỹ thuật số – Bài 4 00:00:00
KỸ THUẬT SỐ - BÀI 5
Kỹ thuật số – Bài 5 00:00:00
KỸ THUẬT SỐ - BÀI 6
Kỹ thuật số – Bài 6 00:00:00
KỸ THUẬT SỐ - BÀI 7
Kỹ thuật số – Bài 7 00:00:00
KỸ THUẬT SỐ - BÀI 8
Kỹ thuật số – Bài 8 00:00:00
KỸ THUẬT SỐ - BÀI 9
Kỹ thuật số – Bài 9 00:00:00
KỸ THUẬT SỐ - BÀI 10
Kỹ thuật số – Bài 10 00:00:00
KỸ THUẬT SỐ - BÀI 11
Kỹ thuật số – Bài 11 00:00:00
KỸ THUẬT SỐ - BÀI 12
Kỹ thuật số – Bài 12 00:00:00
KỸ THUẬT SỐ - TÀI LIỆU THAM KHẢO, MỤC LỤC
Kỹ thuật số – Tài liệu tham khảo, mục lục 00:00:00

Nhận xét chương trình

N.A

xếp hạng
 • 5 sao0
 • 4 sao0
 • 3 sao0
 • 2 sao0
 • 1 sao0

Không có nhận xét nào cho chương trình này.

2HỌC VIÊN GHI DANH

  Advanced Course Search Widget

  Hevobooks

  Cài đặt
  ×