Lời nói đầu

Cuốn sách này được viết cho đối tượng chính là các sinh viên đại học và học viên cao học thuộc các ngành Khoa học môi trường, đặc biệt là chuyên ngành Kỹ thuật môi trường của Trường Đại học Mỏ – Địa chất. Với mục đích là cung cấp một khối lượng kiến thức về xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Ngoài ra, nó còn là tài liệu tham khảo cho các nhà quản lý về môi trường.

Nội dung cuốn sách bao gồm:

Chương 1. Giới thiệu chung.

Chương 2. Thu gom, lưu trữ và xử lý sơ bộ chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

Chương 3. Trung chuyển và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt.

Chương 4. Biện pháp giảm thiểu, tái sinh và tái sử dụng chất thải rắn sinh hoạt.

Chương 5. Kỹ thuật xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Chương 6. Bãi chôn lấp.

Cuốn sách lần đầu được xuất bản, do vậy khó tránh khỏi những thiếu sót, tác giả mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của đồng nghiệp, học viên, sinh viên và quý bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện hơn trong lần xuất bản tiếp theo.

Tác giả xin chân thành cảm ơn bộ môn Kỹ thuật môi trường,
Khoa Môi trường, Trường Đại học Mỏ – Địa chất; TS. Lê Đức Liêm, cán bộ bộ môn Hoá, Khoa Khoa học cơ bản, Đại học Mỏ – Địa chất;
TS. Đặng Đức Nhận, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam;
CN. Hoàng Thu Trang, trợ lý Khoa Môi trường đã đóng góp ý kiến giúp đỡ tác giả hoàn thành cuốn sách này.

TÁC GIẢ

QR Code:

Nội dung chính

GIỚI THIỆU CHUNG
Chất thải rắn sinh hoạt và các vấn đề môi trường Chi tiết 00:00:00
Nguồn phát sinh chất thải rắn sinh hoạt Chi tiết 00:00:00
Thành phần chất thải rắn sinh hoạt Chi tiết 00:00:00
Tính chất của chất thải rắn sinh hoạt Chi tiết 00:00:00
THU GOM, LƯU TRỮ VÀ XỬ LÝ SƠ BỘ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN
Thông số khối lượng chất thải sinh hoạt Chi tiết 00:00:00
Tốc độ phát sinh và thu gom chất thải rắn sinh hoạt Chi tiết 00:00:00
Quản lý, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại các hộ gia đình Chi tiết 00:00:00
Hệ thống thu gom chất thải rắn sinh hoạt Chi tiết 00:00:00
TRUNG CHUYỂN VÀ VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT
Sự cần thiết của hoạt động chung chuyển và vận chuyển Chi tiết 00:00:00
Các dạng trạm trung chuyển Chi tiết 00:00:00
Phương tiện và phương pháp vận chuyển Chi tiết 00:00:00
Những yêu cầu trong thiết kế trạm trung chuyển Chi tiết 00:00:00
Lựa chọn vị trí trạm trung chuyển Chi tiết 00:00:00
BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU, TÁI SINH VÀ TÁI SỬ DỤNG CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT
Giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt Chi tiết 00:00:00
Tái sinh và tái sử dụng chất thải rắn sinh hoạt Chi tiết 00:00:00
KỸ THUẬT XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT
Mục đích và phương pháp xử lí chất thải rắn sinh hoạt Chi tiết 00:00:00
Phương pháp cơ học Chi tiết 00:00:00
Phương pháp sinh học, làm phân Compost Chi tiết 00:00:00
Phương pháp hóa học, phương pháp đốt Chi tiết 00:00:00
BÃI CHÔN LẤP
Bãi chôn lấp hợp vệ sinh Chi tiết 00:00:00
Phương pháp chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt Chi tiết 00:00:00
Phân loại bãi chôn lấp và phương pháp chôn lấp Chi tiết 00:00:00
Kiểm soát nước rò rỉ từ bãi chôn lấp Chi tiết 00:00:00
Kiểm soát khí bãi chôn lấp Chi tiết 00:00:00
Giám sát chất lượng môi trường bãi chôn lấp Chi tiết 00:00:00
Mặt bằng tổng thể và thiết kế sơ bộ bãi chôn lấp Chi tiết 00:00:00
Đóng bãi chôn lấp Chi tiết 00:00:00
Các dạng thiết kế, xây dựng bãi chôn lấp CTSH và CTNH Chi tiết 00:00:00
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Nhận xét chương trình

N.A

xếp hạng
  • 5 sao0
  • 4 sao0
  • 3 sao0
  • 2 sao0
  • 1 sao0

Không có nhận xét nào cho chương trình này.

0HỌC VIÊN GHI DANH

    Advanced Course Search Widget