Giáo trình Các thể loại báo chí thông tấn

24.000,00

Thể loại là các vấn đề phức tạp trong lý luận và hoạt động thực tiễn báo chí, chiếm phần quan trọng trong chương trình đào tạo ở các trường đại học có đào tạo ngành Báo chí. Tại Khoa báo chí, Trường Đại học Tổng hợp Hà nội ( nay là Trường Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà nội) đã tiến hành giảng dạy thể loại này ngay từ khóa I ( K36)  năm 1991. Từ đó đến nay. 

Còn hàng

Mua Ngay
Thibft kế web bởi Hoangweb.com