Giáo trình hóa sinh học thực nghiệm

32.000,00

Môn Hóa sinh học thực nghiệm đã và đang được giảng dạy tại nhiều trường đại học trên thế giới như Mỹ, Hàn Quốc, Anh,… giáo trình là kết quả hoàn thiện các bài giảng đã có. Ngoài ra để giáo trình phục vụ được nhiều người quan tâm hơn, nhiều vấn đề có tính căn bản của Hóa sinh học thực nghiệm cũng được nêu ra.

Giáo trình Hóa sinh học thực nghiệm được xây dựng với 6 chương trong đó

Chương 1 trình bày những nguyên tắc thí nghiệm chung bao gồm các vấn đề an toàn khi làm thí nghiệm và cách thức chuẩn bị,bảo quản các dung dịch hóa chất, Chương 2 trình bày các nguyên lý phân tích định tính và định lượng các hợp chất sinh học, cách nâng cao độ nhạy và độ đặc hiệu của phương pháp. Các chương 3,4,5 trình bày đến các nhóm phương pháp chính( ly tâm, sắc ký và điện di) dùng trong phân tách, tinh sạch và nhận dạng các hợp chất sinh học. Chương 6 giới thiệu các phương pháp phân tích cụ thể một số hợp chất sinh học thường gặp.

Còn hàng

Category:
Thibft kế web bởi Hoangweb.com