Nghề Thú Y

31.000,00

Hiện liện nay, việc dạy nghề phổ thông cho học sinh các lớp cuối cấp Trung học ơ sở và Trung học phổ thông đang phát triển và đã thu được những kết quả Tất định. Tuy nhiên, việc dạy nghề cho học sinh còn gặp nhiều khó khăn, hạn tế đến chất lượng đào tạo, một trong những khó khăn là thiếu tài liệu, sách áo khoa cho giáo viên và học sinh.

Để đáp ứng nhu cầu dạy nghề phổ thông cho học sinh hiện nay ngày càng ng, Trung tâm Lao động – Hướng nghiệp Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp 3i Nhà xuất bản Giáo dục biên soạn và xuất bản cuốn sách Nghề Thú y nằm tạo điều kiện cho giáo viên, học sinh có sách để phục vụ giảng dạy và 2c tập.

Nội dung sách nêu lên một cách ngắn gọn những kiến thức, kĩ năng cơ ản cần thiết của nghề, trong đó có chú ý đến việc rèn kĩ năng và thực hành ng hợp gắn với sản phẩm cụ thể theo chương trình quy định cho trường -ung học cơ sở và Trung học phổ thông.

| học phổ thông, the Trong quá trình thực hiện, giáo viên có thể tham khảo các tài liệu khác, bổ ung thêm nội dung hoặc điều chỉnh thời gian cho phù hợp với thực tiễn địa hương.

Còn hàng

Thibft kế web bởi Hoangweb.com