Từ vựng học tiếng việt

55.000,00

Từ vựng học theo nghĩa rộng bao gồm một số phân môn sau: 

1. Từ vựng học theo nghĩa hẹp nghiên cứu cấu tạo các đơn vị từ vựng, sự hình thành, tồn tại và phát triển của các đơn vị từ vựng.

2. Nghĩa học từ vựng nghiên cứu ý nghĩa của từ vựng của từ và ngữ, sự biến đổi ý nghĩa của chúng.

3. Danh học từ vựng nghiên cứu những nguyên tắc và quy luật của các biểu thị các đối lượng, các khái niệm bằng các phương tiện từ vựng của ngôn ngữ. 

4. Từ nguyên học có nhiệm vụ tìm hiểu và giải thích những hình thức và ý nghĩa gốc của các từ. Vấn đề này có liên quan đến bản chất của sự gọi tên. 

5. Từ điển học là khoa học về các phương pháp và nghệ thuật biên soạn các từ diển. Đó là sự vận dụng thực tế của từ vựng học. 

Theo tinh thần đổi mới cơ cấu giáo trình sách Từ vựng học tiếng việt lần này được biên soạn theo nghĩa hẹp của thuật ngữ từ vựng. nội dung của từ vựng học tiếng Việt theo nghĩa hẹp sẽ gồm những vấn đề sau: 

1. Từ vựng và từ vựng học. 

2. vấn đề nhận diện và phân loại các đơn vị từ vựng tiếng Việt.

3. Sự hình thành, tồn tại và phát triển của ừ vựng tiếng Việt. 

4. Vấn đề chuẩn hóa và sự thể hiện của từ vựng tiếng Việt trong các từ điển. 

 

Còn hàng

Mua Ngay
Thibft kế web bởi Hoangweb.com