B1+ Student’s book Self study

Khóa học và học liệu đi kèm

250.000,00

Giáo trình Cambridge English Empower là giáo trình chuẩn tiếng Anh của Cambridge theo khung tham chiếu Châu Âu – CEFR (A1 – C2). Empower sử dụng phương pháp học ngoại ngữ mới (tăng cường hoạt động trải nghiệm), công nghệ mới (sử dụng trí tuệ nhân tạo cho việc rèn luyện kỹ năng nói và viết), học liệu phong phú sinh động, sử dụng ngôn ngữ và bối cảnh đời thực. Sách in đi kèm video, audio, bài tập, bài kiểm tra, luyện kỹ năng nói, viết với máy tính.

Để truy cập học liệu điện tử, thực hiện theo các bước sau:

1. Cào lớp phủ nhũ trên tem xác thực dán đằng sau sách để lấy mã.

2. Bấm vào mục VÀO KHÓA HỌC BẰNG MÃ SÁCH để nạp mã.

3. Bấm Truy cập khóa học này hoặc bấm chọn Khóa học và học liệu đi kèm.

Còn hàng

Vào khóa học bằng mã sách
Danh mục:
Thibft kế web bởi Hoangweb.com