Bài giảng Sản phụ khoa Tập 2

Liên hệ

 

G

iáo trình Bài giảng Sản phụ khoa, Tập 2, dùng trong đào tạo ngành
Y khoa và Y học dự phòng, do giảng viên Bộ môn Phụ Sản – Trường Đại học Y khoa Vinh biên soạn, dựa trên chuẩn đầu ra, đề cương chi tiết học phần Phụ sản 1, 2. Đây là hai trong số những học phần cốt lõi trong đào tạo ngành Y khoa, Y học dự phòng; do vậy Bộ môn đã cố gắng cập nhật, điều chỉnh giáo trình cho phù hợp với chuẩn đầu ra và những thay đổi trong chuyên ngành Phụ sản.

Giáo trình là tài liệu dùng để dạy và học cho sinh viên ngành Y khoa, Y học dự phòng tại Trường Đại học Y khoa Vinh, đồng thời có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các đối tượng học viên, sinh viên ngành khác.

Trong quá trình biên soạn, chúng tôi có tham khảo tài liệu của Bộ Y tế và một số trường Đại học Y trong cả nước.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng chúng tôi tin chắc sẽ còn nhiều thiếu sót cần được bổ sung, điều chỉnh trong thời gian tới. Vì vậy, chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của độc giả, của đồng nghiệp, của các em sinh viên, để giáo trình ngày càng hoàn thiện hơn. Mọi ý kiến phản hồi, góp ý cho
giáo trình xin gửi về Bộ môn Phụ Sản – Trường Đại học Y khoa Vinh – 161, Nguyễn Phong Sắc, Vinh, Nghệ An.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

Thibft kế web bởi Hoangweb.com