Chẩn đoán hình ảnh Răng hàm mặt

Liên hệ

 

LỜI NÓI ĐẦU

          Chẩn đoán hình ảnh Răng Hàm Mặt là một trong những lĩnh vực quan trọng trong chuyên ngành Răng Hàm Mặt. Chẩn đoán hình ảnh Răng Hàm Mặt cung cấp kiến thức về nguyên tắc và kỹ thuật để thu được và làm sáng tỏ các dữ liệu hình ảnh của các cấu trúc bên trong vùng răng miệng và hàm mặt, được ứng dụng trong việc chẩn đoán và kiểm soát các bệnh lý, các rối loạn và tình trạng của răng miệng và hàm mặt. Nội dung của môn học này nằm trong chương trình đào tạo hiện hành cho sinh viên chuyên khoa Răng Hàm Mặt.  

Kế tục công việc của các thế hệ thầy cô Bộ môn Nha khoa cơ sở – Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt, các tác giả đã chú trọng tìm hiểu, chọn lọc và tham khảo các tài liệu trong và ngoài nước để biên soạn cuốn giáo trình Chẩn đoán hình ảnh Răng Hàm Mặt phục vụ giảng dạy cho sinh viên chuyên khoa Răng Hàm Mặt. Cuốn sách bao gồm những kiến thức cơ bản về Chẩn đoán hình ảnh Răng Hàm Mặt, được biên soạn với nguyên tắc chính xác, khoa học và cập nhật các kiến thức mới. Hy vọng rằng cuốn sách không chỉ dành cho sinh viên chuyên khoa Răng Hàm Mặt trong quá trình học tập mà còn là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bác sĩ lâm sàng.

Mặc dù đã rất cố gắng trong quá trình biên soạn nhưng cuốn sách không tránh khỏi những thiếu sót, Ban biên soạn mong nhận được ý kiến đóng góp của các đồng nghiệp và quý vị độc giả để cuốn sách ngày càng được hoàn thiện hơn trong những lần xuất bản sau.

Xin trân trọng cảm ơn!