Công tác xã hội với gia đình, cộng đồng và hệ thống nhà trường

50.000,00

    Công tác xã hội trường học là một lĩnh vực thực hành chuyên biệt của Công tác xã hội trong trường học sẽ mang những kiến thức và kỹ năng được đào tạo chuyên nghiệp và bài bản đến hệ thống trường học và cung cấp các dịch vụ công tác xã hội tại cộng đồng dành cho học sinh.

    Các trường học ở các cấp học cần có những nhân viên công tác xã hội để nâng cao khả năng đáp ứng nhiệm vụ đào tạo. Sự hợp tác với gia đình, cộng đồng và hệ thống nhà trường sẽ là chìa khó để các trường hoàn thiện sứ mệnh giáo dục và đào tạo cho học sinh một cách toàn diện và phát triển.

   Để đấp ứng nhu cầu của đào tạo và nâng cao nghiệp vụ cho người tham gia công tác xã hội trường học, Khoa Công tác xã hội- Trường Đại học Sư phạm Hà nội đã tổ chức biên soạn cuốn; ” Công tác xã hội với gia đình, cộng đồng và hệ thống nhà trường”.

Còn hàng

SKU: 7X701 Category:
Thibft kế web bởi Hoangweb.com