ĐIỀU DƯỠNG NHI KHOA

Liên hệ

Khóa học đi kèm

LỜI NÓI ĐẦU

Thực hiện Nghị định 43/2000/NĐ-CP ngày 30/8/2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn triển khai Luật Giáo dục, Bộ Y tế đã phê duyệt và ban hành các chương trình khung cho giáo dục Đại học chuyên nghiệp nhóm ngành Khoa học Sức khoẻ. Hàng năm Trường Đại học Y khoa Vinh tổ chức biên soạn, chỉnh sữa bộ tài liệu dạy – học các môn học cơ sở và chuyên môn theo chương trình mới nhằm từng bước xây dựng cho bộ sách chuẩn trong công tác đào tạo Đại học của ngành Y tế.

Sách Điều dưỡng Nhi khoa được biên soạn theo chương trình đào tạo Điều dưỡng thuộc chương trình Giáo dục Đại học của Trường Đại học Y khoa Vinh trên cơ sở chương trình khung đã được Bộ Giáo dục – Đào tạo và Bộ Y tế phê duyệt.

Sách Điều dưỡng Nhi khoa có 33 bài giảng về Nhi khoa cơ sở và chăm sóc trẻ em bị các bệnh thường gặp. Được tập thể giảng viên Bộ môn Nhi – Trường Đại học Y khoa Vinh biên soạn và chỉnh sửa hàng năm. Sách đã được Hội đồng Chuyên môn Trường Đại học Y khoa thẩm định là Sách giáo khoa và Tài liệu dạy – học của Trường Đại học Y khoa Vinh.

Tập thể Giảng viên Bộ môn Nhi – Trường Đại học Y khoa Vinh mong nhận được ý kiến đóng góp của đồng nghiệp, các thầy cô giáo và sinh viên để cuốn sách Điều dưỡng Nhi khoa ngày càng được hoàn thiện hơn.