Giáo trình dẫn luận ngôn ngữ học

20.000,00

Bộ giáo trình hướng tới nội dung học tập của các học phần được quy định trong chương trình đào tạo cử nhân sư phạm ngữ văn. Các giáo trình được biên soạn ngắn gọn, nhưng đảm bảo tính hệ thống và bao gồm những nội dung không thể thiếu trong môn học. Vẫn biết, để có lượng kiết thức nhất định cho mỗi môn học, người học phải đọc không ít trang sách – cả giáo trình, cả tài liệu tham khảo- nhưng giá có được những cuốn sách định hướng được nội dung kiến thức cần yếu thì người đọc sẽ nahnh chong hơn trong quá trình tích lỹ kiến thức của mỗi môn học. Đó chính là mục đích của ộ giáo trình này- cung cấp những nội dung cố lõi, những kiến thức và kỹ năng cần thiết của mỗi môn học. Bên cạnh đó, bộ giáo trình này cũng thừa kế các giáo trình đã có và kịp thời bổ sung những kiến thức mới cập nhật. 

 

Còn hàng

Mua Ngay
Thibft kế web bởi Hoangweb.com