Giáo trình SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG

Liên hệ

Giáo trình Sinh học đại cương do cán bộ giảng dạy Bộ môn Sinh học thuộc Trường ĐHYK Vinh biên soạn, nhằm cung cấp cho các sinh viên học theo chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa, đại học điều dưỡng những nguyên lý cơ bản nhất của Sinh học ứng dụng trong Y học, tạo cơ sở để sinh viên học tiếp các môn học của Y học cơ sở và lâm sàng. Trong quá trình biên soạn, cán bộ giảng dạy có tham khảo tài liệu của một số Trường Đại học Y, Dược trong nước.

Sinh học là khoa học của sự sống – Sự sống được hình thành và phát triển như thế nào đã là vấn đề không những các nhà chuyên môn mà cả nhân loại quan tâm. Ngoài Trái Đất, ở các hành tinh khác có sự sống không, nếu có thì sự sống ở đó ra sao, có sinh vật hay không – Còn rất nhiều vấn đề cần được nghiên cứu về sự sống trên Trái Đất và ở ngoài Trái Đất.

Trong thế kỷ thứ XIX, học thuyết tế bào được coi là một trong những phát kiến quan trọng của thế kỷ. Đến thế kỷ XX, sự phát hiện mô hình cấu trúc của ADN và hàng loạt phát kiến liên quan đã mở ra một cuộc cách mạng thực sự trong sinh học nói chung, trong di truyền học nói riêng.

Sinh học nghiên cứu những đặc điểm, những nguyên lý chung nhất của sinh giới, những quy luật, những cơ chế của sự sống. Con người – sinh vật được coi là cao cấp nhất cũng chịu sự chi phối của những quy luật, những cơ chế đó. Nhưng cơ thể con người có những tính chất riêng khác với các sinh vật khác. Môn Sinh học trong chương trình đào tạo của trường Y phải đảm bảo những nguyên lý cơ bản của sinh học nói chung, và thích hợp với chương trình đào tạo của y học.

Sinh học giúp cho y học tiến bộ. Lịch sử đã chứng minh rằng những bước tiến bộ của y học đều xuất phát từ các cuộc cách mạng sinh học và các môn khoa học cơ bản khác.

Trong sinh học nói chung, y học nói riêng, những hiểu biết về tế bào học, về sinh học phân tử, về sinh học phát triển là cơ sở khoa học để vận dụng vào các ngành khoa học khác nhau. Một ngành khoa học chỉ có sức sống khi biết vận dụng các kiến thức vào thực tiễn để nâng cao trình độ hơn, tác dụng tốt hơn.

Tuy nhiên, biên soạn trong điều kiện Nhà trường mới thành lập, số cán bộ còn ít, chưa có nhiều kinh nghiệm và thời gian hạn chế, tài liệu Giáo trình Sinh học đại cương không khỏi có những thiếu sót nhất định, rất mong các đồng nghiệp, bạn đọc góp ý để việc tái bản được hoàn chỉnh hơn.

Xin trân trọng cám ơn.