Hoá học hữu cơ tập 1

220.000,00

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao kiến thức về hóa hữu cơ ở bậc đại học, chúng tôi biên soạn giáo trình Hóa học hữu cơ gồm  hai tập mỗi tập có 10 chương. 

Nội dung tập 1 đề cập đến các chương : Đại cương về hóa học hữu cơ: Hidrocacbon no; Hidrocacbon không no ;Hidrocacbon thơm; Dầu mỏ và khí thiên nhiên; Hóa học lập thể; Phương pháp phổ và cấu tạo hợp chất hữu cơ; Dẫn xuất hallogen của hidrocacbon; Hợp chất cơ nguyên tố; Ancol, phenol và ete.

nội dung tập 2 gồm các chương: Andehit và xeton; Axit cacboxtylic và dẫn xuất; Hợp chất hữu cơ chứa nito, Hóa học enol và ion enolat; Hợp chất dị vòng; Cacbonhidrat; Amino axit, peptit và protein; Phân tích tổng hợp lùi; Steroit và ancaloit; Thuốc chữa bệnh từ hợp chất hữu cơ.

 Giáo trình này được dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên các trường Đại học, cho học viên cao học và nghiên cứu sinh chuyên về hóa học, nó cũng được dùng làm tài liệu cho cán bộ giảng dạy đại học, cán bộ nghiên cứu, giáo viên các trường phổ thôn, học sinh chuyên hóa và những ai quan tâm đến hóa hữu cơ. 

 

Còn hàng

SKU: 7K855 Category: