Máy phá rung tim (Dùng cho ĐT TC nghề CĐ nghề kỹ thuật thiết bị y tế)

29.000,00

Còn hàng

Mã: 7K877 Danh mục: