Răng Trẻ Em

210.000,00

 Răng trẻ em. Trong thời kỳ đầu, thường chủ yếu chỉ thực hiện các kỹ thuật liên quan đến nhổ răng và trám răng. Hiện nay xu hướng đã chuyển từ nhổ răng sang điều trị bảo tồn và can thiệp dự phòng. Khái niệm răng trẻ em hiện đại và xu hướng phát triển hiện nay là những can thiệp dự phòng và nha khoa can thiệp tối thiểu.

Bác sĩ chuyên khoa răng trẻ em có cơ hội theo dõi trẻ trong suốt quá giai đoạn hình thành và phát triển răng- hàm của trẻ, do vậy các vai trò lớn trong việc can thiệp đến sự phát triển và giảm nguy cơ mắc bệnh trẻ em. 

Chúng tôi biên saon cuốn Răng trẻ em tương đối toàn diện và cơ bản về một số vấn đề răng miệng của trẻ em dựa trên cơ sở cập nhật các kiến thức răng miệng hiện đại. Nhiều vấn đề chuyên sâu khác về răng trẻ em đã được chúng tôi cập nhật và bổ sung so với cuốn sách đã xuất bản năm 2013.

Mặc dù nhóm biên soạn đã rất cố gắng nhưng nội dung sách chắn chắn không thể tránh khỏi còn những khiếm khuyết và thiếu sót, chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý của quý Thầy, Cô, các bạn đồng nghiệp và bạn đọc gần xa đến cuốn sách được hoàn thiện hơn trong những lần tái bản sau. Răng trẻ em. Trong thời kỳ đầu, thường chủ yếu chỉ thực hiện các kỹ thuật liên quan đến nhổ răng và trám răng. Hiện nay xu hướng đã chuyển từ nhổ răng sang điều trị bảo tồn và can thiệp dự phòng. Khái niệm răng trẻ em hiện đại và xu hướng phát triển hiện nay là những can thiệp dự phòng và nha khoa can thiệp tối thiểu.

Bác sĩ chuyên khoa răng trẻ em có cơ hội theo dõi trẻ trong suốt quá giai đoạn hình thành và phát triển răng- hàm của trẻ, do vậy các vai trò lớn trong việc can thiệp đến sự phát triển và giảm nguy cơ mắc bệnh trẻ em. 

Chúng tôi biên saon cuốn Răng trẻ em tương đối toàn diện và cơ bản về một số vấn đề răng miệng của trẻ em dựa trên cơ sở cập nhật các kiến thức răng miệng hiện đại. Nhiều vấn đề chuyên sâu khác về răng trẻ em đã được chúng tôi cập nhật và bổ sung so với cuốn sách đã xuất bản năm 2013.

Mặc dù nhóm biên soạn đã rất cố gắng nhưng nội dung sách chắn chắn không thể tránh khỏi còn những khiếm khuyết và thiếu sót, chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý của quý Thầy, Cô, các bạn đồng nghiệp và bạn đọc gần xa đến cuốn sách được hoàn thiện hơn trong những lần tái bản sau.

 

Còn hàng

Thibft kế web bởi Hoangweb.com