Đại cương ngôn ngữ học – Tập 1

58.000,00

Mặc dù tên gọi vẫn giữ nguyên nhưng nội dung của cuốn Đại cương ngôn ngữ học trong lần xuất bản này đã đổi mơi về cơ bản. Ngoài những bổ sung cục bộ, Cuốn sách có thêm nội dung mới như ngữ nghĩa tạo sinh, ngữ pháp chức năng.và những quan hệ chức năng trong ngôn ngữ, những nội dung mà theo chúng tôi nghĩ đang được giới ngôn ngữ học Việt Nam quan tâm nhiều. Riêng phần ngữ dụng học , được viết 1 mặt nhằm trình bày môt cách chi tiết, đầy đủ, cập nhật hóa tri thức, phương pháp và các vấn đề của ngày này đang đặt ra cho ngôn ngữ học thế giới, một mặt nhằm giới thiệu tổng quát những thành tựu nghiên cứu ngữ dụng học ở Việt Nam trong khoảng 15 năm qua, mặt khác để trao đổi với đồng nghiệp về cách hiểu một số khải niệm ngữ dụng học then chốt, đã được viết lại hầu như hoàn toàn mới. 

Còn hàng

SKU: 7X353 Categories: ,
Thibft kế web bởi Hoangweb.com