Từ vựng học tiếng việt

50.000,00

Đặc điểm của giáo trình này là : 

Cố gắng bao quát các vấn đề chính thường được nêu lên trong từ vực học của nhiều nước trên thế giới, đã giới thiệu những khái niệm cơ bản, những phương pháp thích hợp được sử dụng trong nghiên cứu từ vựng học. Đây là cơ sở để sinh viên có thể đi những bước tiếp theo vững chắc và hữu hiệu.

Cuốn sách không chỉ là cuốn giáo trình mà còn mang tính chất một công trình nghiên cứu. Tác giả đã trình bày những kiến giải riêng của mình về những vấn đề cơ bản của tiếng Việt. Trong khi trình bày kiến giải của mình, tác giả không quên giới thiệu ý kiến của các học giả khác, đồng thời còn gợi cho sinh viên những hướng giải quyết mới đối với những vấn đề còn tồn tại trong từ vựng tiếng Việt. Nó không áp đặt mà kích thích sự chủ động suy nghĩ, sáng tạo của sinh viên .

 

Còn hàng

Thibft kế web bởi Hoangweb.com