Xác suất thống kê

90.000,00

Lý thuyêt xác suất không thể bỏ qua chuyện tung đồng tiền hay các trò chơi may rủi như buổi đầu sơ khai của nó. Nhưng làm sao mà một sinh viên trung bình, chỉ với hiểu biết xác suất qua những lá bài làm con xúc xắc lại có thể hiểu được lý thuyết dự báo hay sự báo nhiễu. Chúng tôi chủ trương cần xo không gian xác suất trìu tượng vận dụng lý thuyết tiền đề của toán học, cần hiểu biến ngẫu nhiên như một ánh xạ trên không gian đo… Các khái niệm này được đưa ra với một tỉ lệ hoàn toàn thỏa đáng, có những chỉ dẫn hoàn toàn thực tế đi kèm. Những ví dụ minh họa, bài tập lý thuyết và thực hành hết sứ phong phú ở đủ mọi thể loại của nghiên cứu khoa học, hoạt động thực tiễn, chắc chắn sẽ olamf hưng phấn và hài lòng người đọ.

 

Còn hàng