Y Xã hội học trong Răng Hàm Mặt

50.000,00 45.000,00

Lời nói đầu Răng Hàm Mặt là một trong những ngành chăm sóc sức khoẻ cho cộng đồng, nhưng không thể tách rời với những yếu tố thuộc lĩnh vực sức khoẻ chung như: văn hoá, dân tộc, giai cấp, cơ cấu giới, tuổi, nghề nghiệp… vì những vấn đề này có tác động trực tiếp và gián tiếp tới sức khoẻ răng miệng nói riêng và sức khoẻ toàn thân nói chung. Ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của xã hội, nền kinh tế Việt Nam đã phát triển đáng kể, việc chăm sóc sức khoẻ nhân dân ngày càng được chú trọng. Để đáp ứng yêu cầu đó, chương trình đào tạo bác sĩ Răng Hàm Mặt đã được xây dựng theo hướng tinh giảm, chuyên môn hoá theo từng mục, từng phần, nhằm đào tạo ra những bác sĩ nha khoa đáp ứng được các chuẩn năng lực hành nghề trong nước và khu vực. Hiểu biết về sức khoẻ răng miệng cũng như các yếu tố ảnh hưởng là một trong những trọng tâm của người bác sĩ Răng Hàm Mặt khi hành nghề. Nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt – Trường Đại học Y Hà Nội, tập thể Bộ môn Nha khoa Cộng đồng, Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Hà Nội cho ra mắt tập giáo trình Y xã hội học trong răng hàm mặt nhằm tri ân các bậc thầy cô thế hệ trước cũng như đáp ứng yêu cầu đào tạo của ngành. Đây là cuốn sách đã được cập nhật các kiến thức chuyên môn hiện đại trong chuyên ngành cùng các kiến thức cơ bản. Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng không tránh khỏi những khiếm khuyết, chúng tôi mong nhận được sự góp ý của các bạn đồng nghiệp cùng quý độc giả để cuốn sách ngày càng hoàn thiện hơn trong lần tái bản sau. CÁC TÁC GIẢ

Còn hàng